Vil du med i Brugerpanelet?

Modtager du personlig hjælp og pleje af Helsingør Kommune eller er pårørende fx ægtefælle eller søskende til en, der gør, så kan du melde dig til Brugerpanelet.

Brugerpanelet er for dig, der er pårørende og har lyst til at være med til at udvikle området og give dine erfaringer og inputs videre.

Møderne afholdes af Center for Sundhed og Omsorg. Hvert møde vil have et relevant emne. Der vil efter oplægget være en dialog om emnet, hvor syn på forskellige udfordringer og tiltag modtages med interesse.

Det er også muligt for deltagere af Brugerpanelet at byde ind med emner, som ønskes drøftes.

I Brugerpanelet er der på nuværende tidspunkt en håndfuld engagerede deltagere, men vi vil gerne have endnu flere med. 

To gange om året vil du blive inviteret til møder med frokost. Deltagere, som selv modtager personlig pleje og hjælp, kan få betalt transport til møderne. Møderne afholdes i dagtimerne i hverdagene.
Vi vægter en ligelig fordeling af brugere og pårørende. Vi ønsker at have 15 deltagere i vores panel.

Hvis du ønsker at deltage så send en mail til: so@helsingor.dk - skriv brugerpanel i emnefeltet. Eller kontakt konsulent for Sundhed og Omsorg Amanda Bøge Bohn på tlf. 25 31 22 43.

Center for Sundhed og Omsorg

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Borgere: Skriv sikkert til Center for Sundhed og Omsorg