Praktisk hjælp og støtte

Du kan få hjælp til sygepleje uanset alder efter henvisning fra læge eller hospital. Tilbuddene tager udgangspunkt i funktionsevne og individuelle behov.

Hvem kan få praktisk hjælp og støtte?

Du kan få praktisk hjælp/støtte hvis:

  • Du er fyldt 18 år.
  • Du har en varig eller midlertidig nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne.
  • Du eller andre i din husstand kan ikke selv udføre opgaven.
Luk alle
Åben alle

Støtten tager udgangspunkt i din funktionsevne og dine individuelle behov for hjælp til praktiske opgaver. 

Praktisk hjælp/støtte består fx af:

  • Rengøring.
  • Tøjvask.
  • Indkøb.

Ved behov for hjælp til praktiske opgaver vil en visitator inden for fem hverdage kontakte dig og aftale tid for et visitationsbesøg hjemme hos dig.

I første omgang vil en visitator sammen med dig vurdere om hverdagsrehabilitering vil gavne dig. 

Læs om hverdagsrehabilitering

Du kan få hjælp til praktiske opgaver inden for 10 hverdage efter, at visitationen er gennemført (beslutningen om at give dig hjælpen).

Du skal deltage så aktivt, det er muligt, og selv udføre de opgaver, du er i stand til for, at du kan vedligeholde dine personlige færdigheder.

Ved ansøgning om praktisk hjælp og støtte modtager du en skriftlig afgørelse enten i form af en bevilling eller et afslag.

Alle borgere i Helsingør Kommune har mulighed for at søge om praktisk hjælp og støtte ifølge Lov om Social Service.

Du kan klage over afgørelsen ved at kontakte Forebyggelse og Visitation senest fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Forebyggelse og Visitation vil efter en revurdering sende klagen til behandling i Ankestyrelsen, hvis du ikke får medhold.

Center for Sundhed og Omsorg

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Borgere: Skriv sikkert til Center for Sundhed og Omsorg