Træning i hjemmet

Hverdagsrehabilitering tilbydes borgere, der bor hjemme. Træningen er målrettet mod forbedring af færdigheder i hverdagens gøremål.

Du kan få hverdagsrehabilitering, hvis du:

  • Søger om eller er visiteret til hjemmehjælp.
  • Har en nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne.
  • Vurderes at have rehabiliteringspotentiale.

Læs mere om hverdagsrehabilitering

Forebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39 

Borgere: Send Digital Post til Forebyggelse og Visitation

Virksomheder: Send Digital Post til Forebyggelse og Visitation

Telefontid
Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og 
13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00