Børn med handicap

Har du et barn med handicap, kan du søge hjælp.

Helsingør Kommune tilbyder en afklaring af, om jeres barn har et handicap, der bevirker at, I kan få hjælp efter Serviceloven. Derudover tilbyder Helsingør Kommune individuelle samtaler til forældre til børn med handicap.

Betingelser for at få hjælp

Betingelsen for at få hjælp er, at jeres barn har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Helsingør Kommune vil vurdere jeres barns samlede funktionsevne ud fra en faglig og individuel vurdering. Herefter vil Helsingør Kommune afgøre om jeres barn er i målgruppe til at modtage hjælp.

For at kunne foretage den korrekte vurdering, vil det være relevant at indhente oplysninger om jeres barn. Det kan være oplysninger om helbredsforhold, skole- og uddannelsesforhold, personlige forhold m.m. I skal give samtykke til, at Helsingør Kommune kan indhente de relevante oplysninger.

Du kan søge om hjælp til:

Er jeres barn i målgruppe kan I bl.a. søge hjælp til:

  • Almindelig og specialiseret rådgivning om at have et barn med handicap.
  • Tilbud om blandt andet aflastning, særligt dagtilbud, døgntilbud, boligændringer mv.
  • Hjælp til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.


Genoptagelse af sager om tabt arbejdsfortjeneste

Ankestyrelsen har truffet en ny principafgørelse (4-18), som kan have betydning for dig, der modtager eller har modtaget tabt arbejdsfortjeneste inden for de seneste 3 år. Læs mere om genoptagelse af sager

Råd og vejledningstilbud

Helsingør Kommune tilbyder råd og vejledning til forældre til børn med handicap. 

Erklæring om oplysningspligt

Ansøgning om merudgiftsydelser efter Serviceloven §41 

Ansøgning om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter Serviceloven

Læs mere på borger.dk

Center for Børn, Unge og Familier

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 23 00
E-mail: buf@helsingor.dk