Dag- og døgntilbud

Børn og unge med særlige behov kan få tilbudt støtte i såvel dag- som døgnregi i Familieværftet.

Den fælles vision for tilbuddene er, at alle børn, unge og familier i Helsingør Kommune trives og udvikler sig i de bæredygtige fællesskaber, der findes i deres nære miljø.

Link til Familieværftet