Børne- og Ungerådgivningen (PPR)

Børne- og Ungerådgivningen er et tilbud til familier med børn i alderen 0-18 år samt kommunens dagtilbud og skoler.

Børne- og Ungerådgivningen yder pædagogisk og psykologisk rådgivning til forældre og fagfolk, når børn og unge er i vanskeligheder i forhold til udvikling, indlæring og/eller generel trivsel.

Vi tager udgangspunkt i den forståelse, at al udvikling sker i samspillet mellem det enkelte barn og dets omgivelser, og derfor arbejder vi ud fra disse tre grundsætninger:

  • Vi involverer børn og familier aktivt i alle forløb
  • Vi ser vi på samspillet mellem børn og deres kontekster
  • Vi har fokus på sammenhænge i børns liv

Børne og Ungerådgivningens medarbejdere består af psykologer, tale-hørepædagoger, specialpædagoger og lærere. Når det er relevant for opgaven, samarbejder vi med andre fagfolk (fx sundhedspersonale, UU-vejledere, socialrådgivere m.fl.)

Børne- og Ungerådgivningen kan hjælpe dagtilbud, skoler og forældre med at vurdere, hvilke ændringer i barnets udviklingsmiljøer (familie, dagtilbud og/eller skole), der vil være til gavn for barnets udvikling.

For børn med tale- og sprogvanskeligheder kan Børne- og Ungerådgivningen yde talepædagogisk hjælp og vejledning.

For børn i dagtilbud kan Børne- og Ungerådgivningen yde støtte efter Dagtilbudsloven i form af specialpædagogisk sparring og rådgivning samt medvirken til opstilling og afprøvning af pædagogiske handleplaner.

Når det overvejes, om et barn har behov for specialundervisning eller specialpædagogisk bistand i skolen, udarbejder Børne- og Ungerådgivningen efter aftale med skoleleder og forældre en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV).

I de kommunale skoler kan Børne- og Ungerådgivningen medvirke til generel og specifik pædagogisk udvikling i form af aktionslæringsforløb, supervision og sparring m.m.Børne- og Ungerådgivningen

Borgmester P. Christensensvej 4B
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 26 80
E-mail: bur@helsingor.dk
Sikker mail: sikkerpost.bur@helsingor.dk