Børne- og Ungerådgivningen (PPR)

Børne- og Ungerådgivningen er et tilbud til familier med børn 0-18 år samt et tilbud for medarbejdere i daginstitutioner og skoler.

Børne- og Ungerådgivningen varetager den kommunale PPR-funktion (pædagogisk psykologisk rådgivning).

Børne- og Ungerådgivningens medarbejdere (psykologer, tale-hørepædagoger, pædagoger og lærere) udarbejder PPV’er (pædagogisk psykologiske vurderinger), når der er behov for at afklare, om et barn har behov for specialpædagogisk bistand og/eller specialundervisning. I forbindelse med dette ydes rådgivning til forældre samt barnets skole eller dagtilbud.

Børne- og Ungerådgivningen tilbyder desuden sparring til kommunens dagtilbud og skoler med henblik på at udvikle det pædagogiske og sproglige læringsmiljø for alle børn og unge. Dette sker både ved fast deltagelse i Tværfagligt Forum (TF) samt ved supervision og kompetenceudviklingsforløb med personalegrupper i dagtilbud og skoler.Børne- og Ungerådgivningen

Borgmester P. Christensensvej 4B
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 26 80
E-mail: bur@helsingor.dk
Sikker mail: sikkerpost.bur@helsingor.dk