Mind My Mind

Tilbud om tidlig hjælp til børn og unge med tegn på følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder.

'Mind My Mind' er et tilbud om tidlig hjælp til børn og unge med tegn på følelsesmæssige og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder.

'Mind My Mind' er et individuelt psykologbehandlingsforløb til børn og unge, der viser tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. Barnet vil træne metoder til at mestre angst, depressive symptomer og/eller adfærdsvanskeligheder. Forældre til et barn med adfærdsvanskeligheder vil træne metoder til at mindske konflikter og øge det positive samvær med barnet.

Målgruppe

Målgruppen er børn og unge mellem 6 og 16 år, som går i 0. til 9. klasse.

Projektet er et samarbejde mellem Helsingør Kommune og Psykiatrifonden. Det er psykologer fra Børne- og Ungerådgivningen, der varetager hjælpen til barnet og familien. Indsatsen består i 13 sessioner fordelt over ca. fire måneder i dagtimerne på en af kommunens skoler (det kan ikke siges på forhånd hvilken, så familien skal kunne sørge for eventuel transport).

Der er et begrænset antal pladser.

Tilmelding

Tilmelding og praktiske spørgsmål foregår via henvendelse til vores administrative medarbejder Lisbeth Brandt via mail lbr43@helsingor.dk eller via telefon: 49 28 33 83. Herefter får man tilsendt et tilmeldingsskema, og efter at vi har fået modtaget dette, bliver man bedt om at besvare nogle online spørgeskemaer om barnets trivsel på forskellige områder. På baggrund af dette, inviteres man til en visitationssamtale med en af psykologerne i projektet.

Center for Børn, Unge og Familier

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 23 00
E-mail: buf@helsingor.dk