Støtte til hjælpemidler

Du kan få støtte til hjælpemidler hvis du har en varig nedsættelse af funktionsevnen på grund af invaliditet eller varig sygdom og hvis hjælpemidlet:

I væsentlig grad afhjælper de varige følger af din nedsatte funktionsevne, og er nødvendig for, at du kan udøve et erhverv, eller i væsentlig grad letter din daglige tilværelse i hjemmet.

Standard hjælpemidler kan leveres i løbet af tre dage og en hverdag ved akut behov.

Hjælpemidler efter behov

Forebyggelse og Visitation foretager en individuel vurdering af funktionsevne og behov og træffer derudfra afgørelse om, hvilke hjælpemidler, forbrugsgoder eller boligændringer, der kan bevilges.

Hjælpemidlerne udlånes gratis og kan lånes så længe, der er et behov. Boligændringer er gratis, dog kan der ved større boligombygninger blive tale om, at kommunen optager pant i ejerbolig.

Udlejning af hjælpemidler kan ske ved at kontakte Hjælpemiddelcentralen på telefon 49 28 30 05 eller telefon 41 86 98 85.Forebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39
E-mail: visitatorer@helsingor.dk


Telefontid

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.30-15.00
Onsdag og fredag kl. 09.30-12.00