Kropsbårne hjælpemidler

Et kropsbårent hjælpemiddel kan blive bevilget til borgere med en varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne.

Du kan få bevilget kropsbårne hjælpemidler, hvis:

 • Hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne.
 • Hjælpemidlet i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse i hjemmet.
 • Hjælpemidlet er nødvendigt for, at du kan udøve et erhverv.

Du skal altid have en bevilling, før du bestiller eller køber hjælpemidlet. Helsingør Kommune afregner direkte med leverandørerne.

Søg om hjælpemidler (for borgere)

Søg om kropsbårne hjælpemidler (for pårørende og tredjepart)

Du kan kontakte Helsingør Kommunes pensionsteam, via telefon 49 28 31 01, hvis du har brug for at bestille en tid til personlig rådgivning.

Eksempler på hjælpemidler

 • Ganghjælpemidler.
 • Kørestole.
 • Toiletforhøjer.
 • Nødkald.
 • Inkontinenshjælpemidler.
 • Indlæg eller ortopædisk fodtøj.
 • Stomihjælpemidler.
 • Arm og benproteser.
 • Optiske synshjælpemidler.
 • Særlige informationsteknologiske hjælpemidler.
 • Hjælpemiddel bil.

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Lov om social service

Du kan læse hele "Bekendtgørelse af Lov om Social Service" på retsinformation.dk

Læs loven her

Borgerservice

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 31 01
E-mail: Skriv sikkert til Borgerservice