Den kommunale hjemmepleje

Du har mulighed for selv at vælge kommunal eller privat leverandør til praktisk eller personlig hjælp, hvis du er visiteret til hjælp.

Den kommunale hjemmepleje

Sidst redigeret den 17. januar 2020

Hjemmeplejens medarbejdere er veluddannede og imødekommende. Det er så vidt muligt den samme medarbejder, som kommer i dit hjem. Vi garanterer en personlig kontakt, hvor der bliver lyttet til dig, og du er med til at bestemme, hvordan din hjælp bliver tilrettelagt. For os handler det om, at du føler dig godt tilpas. Alle vores medarbejdere er underlagt loven om tavshedspligt for offentligt ansatte.

 

Mere end 35 års erfaring

Den kommunale hjemmepleje er den største leverandør af hjemmehjælp og hjemmesygepleje i Helsingør Kommune. Vi har mange års erfaring i at levere hjælp til brugere i deres eget hjem. I medarbejderstaben har vi sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, som alle arbejder sammen om at løse opgaverne. Vi er vant til at samarbejde med visitator, hospitalet, praktiserende læger, træningscentre og andre fagprofessionelle leverandører.

 

Kvalitet i højsædet

Du vil opleve, at vi gør et godt stykke arbejde, uanset om det gælder praktisk hjælp til dine daglige gøremål, personlig pleje eller sygepleje efter en hospitalsindlæggelse. Vi har fokus på, at medarbejderne har de nødvendige faglige kompetencer, så vi hele tiden kan imødekomme dine krav og forventninger bedst muligt, også hvis din livssituation ændrer sig, og du måske får brug for nye typer af hjælp og pleje.

 

Akutteam

Hjemmeplejen har et akutteam bestående af højt specialiserede sygeplejersker, som med kort varsel kan sikre dig den nødvendige pleje, hvis din tilstand pludselig forværres. Dermed kan vi hjælpe dig med at undgå unødige hospitalsindlæggelser. Hvis du får hjælp fra os, har du mulighed for at komme i kontakt med os - 24 timer i døgnet.

Læs om hjemmeplejen 

Læs om hjælp til medicin 

Læs om hjælp til personlig pleje

Læs om hjælp til rengøring 

Har du behov for at lægge en besked eller kontakte dit distrikt?
Hent kontaktinformationer hos den kommunale hjemmepleje.

Kontakt hjemmeplejen
Hjemmeplejen
Klostermosevej 101
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 22 02
E-mail: hjemmeplejen@helsingor.dk

 

 

Har du behov for at lægge en besked eller kontakte din hjemmeplejegruppe?

Hent kontaktinformationer og se telefontider hos den kommunale hjemmepleje.

 

Kontakt hjemmeplejen

Hjemmeplejen

Klostermosevej 101
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 22 02
E-mail: hjemmeplejen@helsingor.dk