Den kommunale hjemmepleje

Du har mulighed for selv at vælge kommunal eller privat leverandør til praktisk eller personlig hjælp samt sygepleje, hvis du er visiteret til hjælp.

Hjemmeplejens medarbejdere er veluddannede og imødekommende. Det er så vidt muligt den samme medarbejder, som kommer i dit hjem. Vi garanterer en personlig kontakt, hvor der bliver lyttet til dig, og du er med til at bestemme, hvordan din hjælp bliver tilrettelagt. For os handler det om, at du føler dig godt tilpas. Alle vores medarbejdere er underlagt loven om tavshedspligt for offentligt ansatte.

Mere end 35 års erfaring

Den kommunale hjemmepleje er den største leverandør af hjemmehjælp og hjemmesygepleje i Helsingør Kommune. Vi har mange års erfaring i at levere hjælp til brugere i deres eget hjem. I medarbejderstaben har vi sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, som alle arbejder sammen om at løse opgaverne. Vi er vant til at samarbejde med visitator, hospitalet, praktiserende læger, træningscentre og andre fagprofessionelle leverandører.

Kvalitet i højsædet

Du vil opleve, at vi gør et godt stykke arbejde, uanset om det gælder praktisk hjælp til dine daglige gøremål, personlig pleje eller sygepleje efter en hospitalsindlæggelse. Vi har konstant fokus på, at medarbejderne har de faglige kompetencer, som svarer til dine behov, så vi hele tiden kan imødekomme dine krav og forventninger bedst muligt, også hvis din livssituation ændrer sig, og du måske får brug for nye typer af hjælp og pleje.

To specialteams

Hjemmeplejen har et specialteam til træning i hjemmet, hvis du har behov for det, og vi har et akutteam bestående af højt specialiserede sygeplejersker og erfarne social- og sundhedsassistenter, som med kort varsel kan sikre dig den nødvendige pleje, hvis din tilstand pludselig forværres. Dermed kan vi hjælpe dig med at undgå unødige hospitalsindlæggelser. Hvis du får hjælp fra os, har du mulighed for at komme i kontakt med os - 24 timer i døgnet.

Har du behov for at lægge en besked eller kontakte din hjemmeplejegruppe?

Hent kontaktinformationer og se telefontider hos den kommunale hjemmepleje.

 

Kontakt hjemmeplejen

Hjemmeplejen

Klostermosevej 101
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 22 02
E-mail: hjemmeplejen@helsingor.dk