Kommunal eller privat leverandør til hjemmepleje?

Du har mulighed for selv at vælge enten kommunal eller privat leverandør til din praktiske eller personlige hjælp, hvis du er visiteret til hjælp.

Hvis du er visiteret til praktisk hjælp og/eller personlig pleje, har du mulighed for selv at vælge leverandør af hjælpen. 

Læs om den kommunale hjemmepleje

Læs hvilke private leverandører, der er indgået aftale med i servicefolderen og se link til leverandørenes hjemmesider.Forebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39
E-mail: visitatorer@helsingor.dk


Telefontid

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.30-15.00
Onsdag og fredag kl. 09.30-12.00