Praktisk hjælp og støtte

Helsingør Kommune ønsker at støtte borgerens mulighed for at forblive selvhjulpen og bevare færdigheder og der igennem varetage ansvaret for eget liv.

Hvem kan få praktisk hjælp og støtte?

Du kan få praktisk hjælp/støtte hvis:

  • Du er fyldt 18 år.
  • Du har en varig eller midlertidig nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne.
  • Du eller andre i din husstand kan ikke selv udføre opgaven.

Hvad kan man få hjælp og støtte til?

Støtten tager udgangspunkt i din funktionsevne og dine individuelle behov for hjælp til praktiske opgaver. 

Praktisk hjælp/støtte består fx af:

  • Rengøring.
  • Tøjvask.
  • Indkøb.

Ved behov for hjælp til praktiske opgaver vil en visitator inden for fem hverdage kontakte dig og aftale tid for et visitationsbesøg hjemme hos dig.

I første omgang vil en visitator sammen med dig vurdere om hverdagsrehabilitering vil gavne dig. 

Læs om hverdagsrehabilitering

Du kan få hjælp til praktiske opgaver inden for 10 hverdage efter, at visitationen er gennemført (beslutningen om at give dig hjælpen).

Hvordan leveres hjælpen/støtten?

Du skal deltage så aktivt, det er muligt, og selv udføre de opgaver, du er i stand til for, at du kan vedligeholde dine personlige færdigheder.

Flere oplysninger

Ved ansøgning om praktisk hjælp og støtte modtager du en skriftlig afgørelse enten i form af en bevilling eller et afslag.

Alle borgere i Helsingør Kommune har mulighed for at søge om praktisk hjælp og støtte ifølge Lov om Social Service.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen ved at kontakte Forebyggelse og Visitation senest fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Forebyggelse og Visitation vil efter en revurdering sende klagen til behandling i Ankestyrelsen, hvis du ikke får medhold.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Kvalitetsstandarder for personlig pleje

Læs om Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder for personlig pleje.

Kvalitetsstandard - Personlig hjælp og pleje
Servicefolder

Læs om tildeling af hjælp i servicefolderen.

Servicefolder

Forebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39 

Borgere: Send sikker mail

Virksomheder: Send sikker mail

Telefontid
Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og
13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00