Privat leverandør - Frit valg

Du har mulighed for selv at vælge kommunal eller privat leverandør til praktisk eller personlig hjælp samt sygepleje, hvis du er visiteret til hjælp.

Når du er blevet visiteret til praktisk hjælp og/eller personlig pleje af kommunens visitator, har du ret til at vælge mellem den kommunale leverandør eller godkendte private leverandører.

Helsingør Kommune har godkendt følgende private leverandører, som du kan vælge blandt. De private leverandører er godkendt til at løse forskellige opgaver. Der er en kort beskrivelse af de private leverandører og hvilke opgaver, de er godkendt til at løse.

Link til private leverandører:

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Servicefolder

Læs om tildeling af hjælp i servicefolderen.

Servicefolder - hjemmehjælp nov. 2020.pdf

Forebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39 

Borgere: Send sikker mail

Virksomheder: Send sikker mail

Telefontid
Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og
13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00