Privat leverandør - Frit valg

Du har mulighed for selv at vælge kommunal eller privat leverandør til praktisk eller personlig hjælp samt sygepleje, hvis du er visiteret til hjælp.

Når du er blevet visiteret til praktisk hjælp, personlig pleje og/eller sygepleje af kommunens visitator, har du ret til at vælge mellem den kommunale leverandør eller godkendte private leverandører.

Helsingør Kommune har godkendt følgende private leverandører, som du kan vælge blandt. De private leverandører er godkendt til at løse forskellige opgaver. Der er en kort beskrivelse af de private leverandører og hvilke opgaver, de er godkendt til at løse.

Link til private leverandører:

Servicefolder

Læs om tildeling af hjælp i servicefolderen.

Servicefolder

Forebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39
E-mail: visitatorer@helsingor.dk


Telefontid

Mandag: 9.30-12.00
Tirsdag: 9.30-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.30-12.00 og 13.00-15.00
Fredag: 9.30-12.00