Sygepleje

Du kan få hjælp til sygepleje uanset alder efter henvisning fra læge eller hospital. Tilbuddene tager udgangspunkt i funktionsevne og individuelle behov.

Hvad består sygepleje af?

Sygepleje består fx af:

  • Hjælp til medicindosering.
  • Hjælp til sårpleje og vandladningsproblemer.
  • Observationer og undersøgelser fx blodsukkertagning.
  • Vejledning og undervisning fx om kost og medicin i forbindelse med sukkersyge.

Du kan få sygepleje fra dag til dag.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen eller udførelsen af sygepleje ved at rette henvendelse til Forebyggelse og Visitation. Klage over den måde opgaverne udføres på ved visitationsmødet, eller når hjælpen senere ydes, skal være indgivet inden to år efter det tidspunkt, hvor du var eller burde være bekendt med det forhold, du klager over, hvis du vil have sagen indbragt for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn efter visitators endelige afgørelse.

Center for Sundhed og Omsorg

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: so@helsingor.dk