Madservice

Du kan få leveret mad, hvis du er visiteret til madudbringning . Herunder kan du læse om, hvad der tilbydes og hvordan du får madudbringning.

NY UDGAVE

Sådan får du Madservice

Hvis du ikke er i stand til at lave mad, så kan du blive visiteret til madservice. Det betyder, at du dagligt kan få et måltid mad.  Du kan læse yderligere om kriterierne for at få madservice i Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard https://www.helsingor.dk/media/14707600/kvalitetsstandard-madservice-2020-final.pdf.

Du kan vælge mellem kommunens faste leverandør (Madhuset, Hamlet) eller benytte et fritvalgsbevis, hvor du selv indgår en aftale med en madleverandør.

Hvad kan jeg få?

Du kan blive visiteret til et hovedmåltid eller et hovedmåltid samt biret. Ud over den visiterede mad, kan du bestille supper, desserter og meget mere til egenbetaling. Dette aftaler du direkte med Det Danske Madhus, Hamlet eller en privat leverandør

Hvad skal jeg betale?

Din egen betaling for en hovedret er 55 kr. og 20,56 kr. for en biret.  Derudover yder kommunen et tilskud til maden. Hvis du ikke bruger kommunens faste leverandør, men ønsker at få mad fra en privat madleverandør. Så vil du kunne køb et måltid mad for det samme beløb som det koster hos kommunens faste leverandør (egen betaling samt kommunens tilskud). Du kan her læse yderligere om ordningen om at benytte madleverandør.

Hvordan betaler jeg?

Betaling for leveret mad bliver trukket over pensionen. Hvis du bestiller yderligere retter, som du ikke er visiteret, afregner du direkte med leverandøren.

Levering

Hvis du benytter kommunens faste leverandør. Så vil du ved akut behov modtage maden inden for en hverdag. Derefter vil det udbragte mad blive levereret 2 gange om ugen.

 

Sådan aflyser du din mad

Hvis du ikke ønsker at modtage den udbragte mad, skal du eller din pårørende melde afbud senest syv dage før planlagt levering.

Det Danske Madhus, Hamlet
Kronborgvej 1A
3000 Helsingør
Tlf. 48 28 37 00

Ændringer i madservice leveringen

Ændringer og pauser i levering, samt ophør af leverancer, skal meddeles til Forebyggelse og Visitation. Ved indlæggelse på hospital får Forebyggelse og Visitation direkte besked.

Servicefolder

Læs om tildeling af hjælp i servicefolderen.

Servicefolder

Forebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39

 

Borgere: Send sikker mail

 

Virksomheder: Send sikker mail

 


Telefontid

Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og
13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00