Madservice

Du kan få leveret mad, hvis du er visiteret til madudbringning . Læs om, hvad der tilbydes og hvordan du får madudbringning.

Sådan får du Madservice

Hvis du ikke er i stand til at lave mad, kan du blive visiteret til madservice. Det betyder, at du dagligt kan få et måltid mad.  Du kan læse om kriterierne for at få madservice i Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard.

Du kan vælge mellem Helsingør Kommunes faste leverandør Det Danske Madhus Hamlet eller benytte et fritvalgsbevis, hvor du selv indgår en aftale med en madleverandør.

Hvad kan jeg få?

Du kan blive visiteret til et hovedmåltid eller et hovedmåltid samt biret. Ud over den visiterede mad, kan du bestille supper, desserter og meget mere til egenbetaling. Dette aftaler du direkte med Det Danske Madhus, Hamlet eller en privat leverandør.

Hvad skal jeg betale?

Din egen betaling for en hovedret er 55 kr. og 20,56 kr. for en biret.  Derudover yder Helsingør Kommune et tilskud til maden. Hvis du ikke bruger Helsingør Kommunes faste leverandør, men ønsker at få mad fra en privat madleverandør, så vil du kunne købe et måltid mad for det samme beløb, som det koster hos kommunens faste leverandør (egen betaling samt kommunens tilskud). Læs mere om ordningen med at benytte madleverandør.

Hvordan betaler jeg?

Betaling for leveret mad bliver trukket over pensionen. Hvis du bestiller retter, som du ikke er visiteret til, afregner du direkte med leverandøren.

Levering

Hvis du benytter Helsingør Kommunes faste leverandør, så vil du ved akut behov modtage maden inden for en hverdag. Derefter vil den udbragte mad blive levereret to gange om ugen.

Vil du levere mad til Helsingør Kommunes borgere der er visiteret til madservice?

Som madproducerende virksomhed kan du blive leverandør af mad til borgere i Helsingør Kommune. Det er borgeren selv, der aktivt skal vælge dig som leverandør – og derudover skal du opfylde nogle krav om ernæring, kvalitet og hygiejne.

Du kan læse mere om ordningen her

 

Sådan aflyser du din mad

Hvis du ikke ønsker at modtage den udbragte mad, skal du eller din pårørende melde afbud senest syv dage før planlagt levering.

Det Danske Madhus, Hamlet
Kronborgvej 1A
3000 Helsingør
Tlf. 70 70 26 46
Mail: kundeservice@ddm.dk

Ændringer i madserviceleveringen

Ændringer og pauser i levering, samt ophør af leverancer, skal meddeles til Forebyggelse og Visitation. Ved indlæggelse på hospital får Forebyggelse og Visitation direkte besked.

Servicefolder

Læs om tildeling af hjælp i servicefolderen.

Servicefolder

Forebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39 

Borgere: Send sikker mail

Virksomheder: Send sikker mail

Telefontid
Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og
13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00