Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er for borgere som pga. nedsat førlighed, fysisk eller psykisk handicap ikke kan anvende det almindeligt tilgængelige tandplejesystem.

Hvordan får jeg omsorgstandpleje

Henvisning til omsorgstandpleje sker ved henvendelse til plejehjemmet/hjemmeplejen.

Der er etableret små tandklinikker på de forskellige plejehjem. 

Se adresseliste over plejehjem i Helsingør Kommune

Kontakt hjemmeplejen

Kontakt tandplejen

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et tilbud fra Helsingør Kommune til de borgere, som vanskeligt kan benytte den almindelige tandpleje hos praktiserende tandlæger. 

Har du nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, er du måske berettiget til tilbuddet.

Omsorgstandpleje omfatter

Regelmæssig undersøgelse af tænder/proteser og nødvendig behandling af tilstande, som kan give smerter eller gener.

Forebyggelse af huller i tænder og andre lidelser i munden.

Undervisning og vejledning af plejepersonalet i varetagelse af daglig mundhygiejne.

Tandbehandling

Tandbehandlingen foregår i et stille og roligt tempo. 

Ved første tandlægebesøg undersøger vi din mund, tænder og proteser. Derefter planlægger vi sammen der videre forløb for din tandbehandling og mundpleje. 

Vi sørger for at tilrettelægge al forebyggelse og behandling i samråd med brugerne, pårørende og plejepersonalet.

Ansøgning

Ansøgning sker ved at rette henvendelse til: 

  • Plejehjem til afdelingsleder.
  • Hjemmeboende til hjemmehjælper. 
  • Bosteder eller andet til Tandplejens kontor på tlf. 49 28 18 11.

Deltagelse i Omsorgstandplejen koster 530 kr. om året i 2019. Taksten reguleres hvert år.

Praktisk udførelse

Bor du på plejehjem vil der regelmæssig være en tandlæge. På alle plejehjem har vi små tandklinikker, hvor de mest almindelige behandler kan udføres.

Bor du hjemme, får du besøg af tandplejen. Vi råder over mobilt tandlægeudstyr, som kan benyttes i hjemmet. Det er begrænset, hvad der kan udføres af tandplejen i private hjem, men vi kan godt klare de mest almindelige behandlinger.

Hvis der er behov for røntgenundersøgelse eller større behandlinger, vil dette foregå på en af kommunens almindelige tandklinikker. Du skal selv arranger og afholde udgiften til transporten, som ikke er en del af omsorgstandsplejens tilbud. Mange anvender taxa, med hjælp fra en pårørende. Er der behov for specieltransport kan du henvende dig til Helsingør Kommunes borgerservice på tlf. 49 28 28 28.

Tandlægevagten Nordsjælland

Udenfor klinikkernes normale åbningstid henvises akut nødhjælp til Tandlægevagten Nordsjælland på 
tlf. 70 25 00 41.

Tandlægevagten Nordsjælland

Tandplejen for børn og unge

Klinikkernes Call Center

Telefon: 49 28 18 48

Telefontid:
Mandag, onsdag, torsdag, fredag kl. 08.00-15.00
Tirsdag kl. 08.00-17.00