Aktiviteter i pårørendenetværket

Er du pårørende til en voksen nærtstående i Helsingør Kommune? Så kan du få information, rådgivning og støtte gennem pårørendenetværket.

At være pårørende kan være meget givende og betydningsfuldt, men også belastende. Rollen som pårørende opleves forskelligt, og der er mange måder at reagere på følelsesmæssigt. Pårørende møder forandringer og udfordringer i dagligdagen, og må ofte lære at håndtere nye situationer og opgaver.

Hvem kan benytte netværket?

Pårørendenetværket henvender sig primært personer, som har en voksen nærtstående i Helsingør Kommune. Det kan eksempelvis handle om demens, parkinsonisme, sklerose, følger efter blodprop/blødning i hjernen eller aldersbetinget svækkelse. Er du i tvivl, kan du altid henvende dig.

Få råd og vejledning

Du er velkommen til at ringe til pårørendekonsulenten, som kan vejlede dig eller henvise til andre relevante personer i Helsingør Kommune, patientforeninger m.m.

Individuelle samtaler

Det er muligt at aftale en eller flere individuelle samtaler med pårørendekonsulenten.

Det er muligt at aftale en eller flere individuelle samtaler med pårørendekonsulenten. Det kan være alene eller sammen med andre familiemedlemmer. De personlige samtaler sætter fokus på dig og din situation og giver mulighed for at få lidt mere klarhed over problemerne og hvordan, du mestrer dem.

Se pårørendekonsulentens kontaktinformationer nederst på denne side.

Hjemmerådgivning

Pårørendekonsulenten rådgiver pårørende sammen med den sygdomsramte i hjemmet og tager udgangspunkt i de problemer, man oplever i dagligdagen.

Tilbuddet retter sig primært mod familier med demens, men omfatter også andre kroniske sygdomme, senhjerneskade m.fl. Pårørendekonsulenten rådgiver pårørende sammen med den sygdomsramte i hjemmet og tager udgangspunkt i de problemer, man oplever i dagligdagen som følge af sygdommen.

Se demenskonsulentens samt pårørendekonsulentens kontaktinformationer nederst på denne side.

Pårørendegrupper

Pårørende deler erfaringer med hinanden.

I en pårørendegruppe kan du dele erfaringer med andre pårørende, få viden om sygdommen og hvordan du praktisk og følelsesmæssigt klarer udfordringerne i dagligdagen.

Grupperne ledes af pårørendekonsulenten. Møderne foregår i Strandgade 48 A i Helsingør.

Ring og hør om det er noget for dig? 

Se kurser og grupper for foråret 2018 

Se pårørendekonsulentens kontaktinformationer nederst på denne side.

Er du pårørende til en dement?

Alle kan kontakte demenskonsulenterne med henblik på rådgivning og vejledning. Demenskonsulenterne har tavshedspligt, så rådgivningen vil blive af over.

Rådgivningen vil blive af overordnet karakter med mindre borgeren har givet tilladelse til, at der tales om konkrete problemer.

Samtaler vil primært foregå i borgerens hjem.

Se demenskonsulentens kontaktinformationer nederst på denne side.

Du har som pårørende mulighed for at deltage i pårørendegrupper.

Se hvilke grupper du kan tilmelde dig.


Nyhedsbrev for Pårørendenetværket

Læs det seneste nummer af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrev januar-juli 2018
Demenshandlingsplan

Helsingør Kommunes demenshandlingsplan ”Vi er fælles om demens” sætter rammen for, hvordan Helsingør Kommune kan blive en demensvenlig kommune, hvor mennesker med demens og deres pårørende lever et trygt, meningsfuldt og værdigt liv.

Læs Demenshandlingsplanen
Aktivitetskatalog for aktive pensionister

I aktivitetskataloget kan du læse om mange af de pensionistforeninger, ældreklubber, interessegrupper og sygdomsforeninger, som findes i Helsingør Kommune.

Aktivitetskatalog
Aflastning på plejehjem

Aflastning tilbydes pårørende, som passer en borger med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, og som ikke kan være alene. Eksempelvis hvis deres pårørende har brug for et pusterum eller skal på ferie.

Passer du din pårørende? (Aflastningsophold)
Alzheimerforeningen

Få råd og vejledning til at håndtere Alzheimer og demens.

Gå til alzheimer.dk
Videnscenter for demens

Læs mere om demens og Alzheimer.

Gå til videnscenterfordemens.dk

Center for Sundhed og Omsorg

Pårørendekonsulenten

Mobil: 41 86 99 15
E-mail: lmm04@helsingor.dk


Telefontid:
Bedst mandag til torsdag


Demenskoordinatoren

Tlf.: 49 28 30 56
E-mail: iwi04@helsingor.dk