Aktiviteter i pårørendenetværket

Er du pårørende til en voksen nærtstående i Helsingør Kommune? Så kan du få information, rådgivning og støtte gennem pårørendenetværket.

At være pårørende kan være meget givende og betydningsfuldt, men også belastende. Rollen som pårørende opleves forskelligt, og der er mange måder at reagere på følelsesmæssigt. Pårørende møder forandringer og udfordringer i dagligdagen, og må ofte lære at håndtere nye situationer og opgaver.

Hvem kan benytte netværket?

Pårørendenetværket henvender sig primært personer, som har en voksen nærtstående i Helsingør Kommune. Det kan eksempelvis handle om demens, parkinsonisme, sklerose, følger efter blodprop/blødning i hjernen eller aldersbetinget svækkelse. Er du i tvivl, kan du altid henvende dig.

Fremtidige tilbud for pårørende 

Vi er for øjeblikket ved at planlægge hvordan den fremtidige pårørendeindsats skal se ud i kommunen og hvilke indsatser den skal indeholde.

Det betyder, at der i resten af 2018 er et begrænset udbud af kurser. 

I 2019 vil der igen være mulighed for at deltage i gruppeforløb, ligesom individuel rådgivning vil blive et tilbud.

Når aktiviteterne for 2019 er planlagt kan de ses her.

Hør mere om pårørendeindsatsen hos:

Konsulent Helle Pedersen
Tlf. 25 31 32 67
E-mail: so@helsingor.dk

Er du pårørende til en dement?

Alle kan kontakte demenskonsulenterne med henblik på rådgivning og vejledning. Demenskonsulenterne har tavshedspligt, så rådgivningen vil blive af over.

Rådgivningen vil blive af overordnet karakter med mindre borgeren har givet tilladelse til, at der tales om konkrete problemer.

Samtaler vil primært foregå i borgerens hjem.

Se demenskonsulentens kontaktinformationer nederst på denne side.

Du har som pårørende mulighed for at deltage i pårørendegrupper.

Se hvilke grupper du kan tilmelde dig.

Aktivitetskatalog for aktive pensionister

I aktivitetskataloget kan du læse om mange af de pensionistforeninger, ældreklubber, interessegrupper og sygdomsforeninger, som findes i Helsingør Kommune.

Aktivitetskatalog
Aflastning på plejehjem

Aflastning tilbydes pårørende, som passer en borger med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, og som ikke kan være alene. Eksempelvis hvis deres pårørende har brug for et pusterum eller skal på ferie.

Passer du din pårørende? (Aflastningsophold)
Alzheimerforeningen

Få råd og vejledning til at håndtere Alzheimer og demens.

Gå til alzheimer.dk
Videnscenter for demens

Læs mere om demens og Alzheimer.

Gå til videnscenterfordemens.dk

Center for Sundhed og Omsorg

 

Demenskoordinatoren

Tlf.: 49 28 30 56
E-mail: iwi04@helsingor.dk