Tilbud til pårørende

Er du pårørende til en voksen nærtstående i Helsingør Kommune? Så kan du få information, rådgivning og støtte gennem pårørenderådgiveren.

At være pårørende kan være meget givende og betydningsfuldt, men også belastende. Rollen som pårørende opleves forskelligt, og der er mange måder at reagere på følelsesmæssigt. Pårørende møder forandringer og udfordringer i dagligdagen, og må ofte lære at håndtere nye situationer og opgaver.

Hvem kan benytte pårørenderådgiveren?

Pårørenderådgiveren kan primært benyttes af personer, som har en voksen nærtstående i Helsingør Kommune. Det kan eksempelvis handle om demens, parkinsonisme, sklerose, følger efter blodprop/blødning i hjernen eller aldersbetinget svækkelse. Er du i tvivl, kan du altid henvende dig.

Tilbud for pårørende 

Pårørenderådgiveren tilbyder individuelle samtaler og gruppeforløb.

Du er altid velkommen til at kontakte pårørenderådgiver Helle Pedersen for en uforpligtende snak for at se om der er et tilbud, der matcher dine udfordringer.

Hør mere om pårørendeindsatsen hos:

Pårørenderådgiver Helle Pedersen
Tlf. 25 31 32 67
E-mail: hpp04helsingor.dk

Er du pårørende til en dement?

Alle kan kontakte demenskonsulenterne med henblik på rådgivning og vejledning.

Demenskonsulenterne har tavshedspligt, så rådgivningen vil blive af overordnet karakter medmindre borgeren har givet tilladelse til, at der tales om konkrete problemer.

Samtaler vil primært foregå i borgerens hjem.

Se demenskonsulentens kontaktinformationer nederst på denne side.

Du har som pårørende mulighed for at deltage i pårørendegrupper.

Se hvilke grupper/kurser du kan tilmelde dig.

Få værktøjer til at klare hverdagen som pårørende
Aflastning på plejehjem

Aflastning tilbydes pårørende, som passer en borger med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, og som ikke kan være alene. Eksempelvis hvis deres pårørende har brug for et pusterum eller skal på ferie.

Passer du din pårørende? (Aflastningsophold)
Alzheimerforeningen

Få råd og vejledning til at håndtere Alzheimer og demens.

Gå til alzheimer.dk
Videnscenter for demens

Læs mere om demens og Alzheimer.

Gå til videnscenterfordemens.dk

Center for Sundhed og Omsorg

Pårørenderådgiver Helle Pedersen
Sundtoldvej 2-4
3000 Helsingør
Tlf: 25 31 32 67
E-mail: hpp04@helsingor.dk