Tilbud til pårørende

Er du pårørende til en voksen nærtstående i Helsingør Kommune? Så kan du få information, rådgivning og støtte gennem pårørenderådgiveren.

At være pårørende kan være meget givende og betydningsfuldt, men også belastende. Rollen som pårørende opleves forskelligt, og der er mange måder at reagere på følelsesmæssigt. Pårørende møder forandringer og udfordringer i dagligdagen, og må ofte lære at håndtere nye situationer og opgaver.

Hvem kan benytte pårørenderådgiveren?

Pårørenderådgiveren kan primært benyttes af personer, som har en voksen nærtstående i Helsingør Kommune. Det kan eksempelvis handle om demens, parkinsonisme, sklerose, følger efter blodprop/blødning i hjernen eller aldersbetinget svækkelse. Er du i tvivl, kan du altid henvende dig.

Tilbud for pårørende 

Pårørenderådgiveren tilbyder individuelle samtaler og gruppeforløb. Læs mere i folderen Tilbud til dig som er pårørende.

Du er altid velkommen til at kontakte pårørenderådgiver Helle Pedersen for en uforpligtende snak for at se om der er et tilbud, der matcher dine udfordringer.

Hør mere om pårørendeindsatsen hos:

Pårørenderådgiver Helle Pedersen
Tlf. 25 31 32 67
Brug dette link hvis du vil skrive en email

Individuelle samtaler

Det er muligt at aftale en eller flere individuelle samtaler med pårørendekonsulenten.

Det er muligt at aftale en eller flere individuelle samtaler med pårørenderådgiveren. Det kan være alene eller sammen med andre familiemedlemmer. De personlige samtaler sætter fokus på dig og din situation og giver mulighed for at få lidt mere klarhed over problemerne og hvordan, du mestrer dem.

Pårørendegrupper

Pårørende deler erfaringer med hinanden.

I en pårørendegruppe kan du dele erfaringer med andre pårørende, få viden om sygdommen og hvordan du praktisk og følelsesmæssigt klarer udfordringerne i dagligdagen.

Grupperne ledes af pårørendekonsulenten. Møderne foregår i Strandgade 48 A i Helsingør.

Ring og hør om det er noget for dig? 

Se kurser og grupper 2020 

Se pårørenderådgiverens kontaktinformationer nederst på denne side.

Er du pårørende til en dement?

Alle kan kontakte demenskonsulenterne med henblik på rådgivning og vejledning.

Demenskonsulenterne har tavshedspligt, så rådgivningen vil blive af overordnet karakter medmindre borgeren har givet tilladelse til, at der tales om konkrete problemer.

Samtaler vil primært foregå i borgerens hjem.

Se demenskonsulentens kontaktinformationer nederst på denne side.

Du har som pårørende mulighed for at deltage i pårørendegrupper.

Se hvilke grupper/kurser du kan tilmelde dig.

Viden om demens – kursus for pårørende

Når et menneske får en demenssygdom påvirker det hele familien. Der kan være mange forandringer i hverdagen, og som pårørende kan du opleve at stå alene.

Viden om sygdommen og om hvordan du håndterer vanskelige situationer kan være med til at give jer en bedre hverdag i familien.

Du kan deltage på kurset, hvis du er pårørende til én med en demens-diagnose, eller som er i gang med at blive udredt. Vi arbejder sammen med Frederikssund, Hillerød og Hørsholm kommune. Derfor kan du også deltage på deres kurser. Din pårørende med demenssygdom skal have kontakt til kommunens demenskoordinator eller have en aftale om det. Se kontaktinformationer længere nede.

Hvad får du ud af kurset?

Grundlæggende viden om demenssygdomme:

  • Du bliver bedre i stand til at mestre nogle af de komplekse problemstillinger, du møder i hverdagen med én med demens.
  • Du får mulighed for at udveksle erfaringer med andre, som er i lignende situation og med professionelle.
  • Du får kendskab til, hvor du kan finde flere informationer om demens.

 Kurset består af 4 moduler, der udbydes samlet:

  • Modul 1: Introduktion + Hjernen og demenssygdomme
  • Modul 2: Jura
  • Modul 3: Kommunikation
  • Modul 4: Hverdagen + Afslutning

Du kan vælge at deltage i en af de fire kommuner afhængig af, hvad der passer dig bedst. 

Helsingør Kommune

Tid: Alle kursusdage kl. 16.00-18.30
Sted: Plejehjemmet Grønnehaven, Grønnehaven Cafe, Sundtoldvej 2, 3000 Helsingør

Kurset består af følgende kursusdage:
Efterår 2020: tirsdag den 8. september, den 22. september, den 6. oktober og den 20. oktober

Tilmelding og kontakt

Demenskoordinatorer:
Pernille Forsingdal, tlf.: 41 86 80 25
Klik for email

eller Irene Wissum, tlf.: 49 28 30 56 
Klik for email

Frederikssund Kommune

Tid: Alle kursusdage kl. 16.00-18.30
Sted: Østergården, Frederiksborgvej 8, 3600 Frederikssund – i mødelokalet ved caféen.

Kurset består af følgende kursusdage:
Efterår 2020: onsdag den 7. oktober, den 21. oktober, den 4. november og den 18. november. 

Tilmelding kontakt

Demenskonsulenterne:
Trine Vejlgaard Nielsen, tlf.: 30 61 34 57. 
Berit Sandstrøm, tlf.: 20 14 03 05.

Hillerød Kommune

Tid: Alle kursusdage kl. 16.00-18.30.
Sted: Lions Park, Ødamsvej 1, 3400 Hillerød, mødelokale i kælder, indgang ved siden af hovedindgang.

Kurset består af følgende kursusdage:
Efterår 2020: oktober – datoer følger.

Tilmelding og kontakt

Demenskonsulent:
Susie Dybing, tlf.: 72 32 34 19.

Hørsholm Kommune

Tid: Alle kursusdage kl. 16.00-18.30.
Sted: Sundheds-og rehabiliteringscentret Louiselund, opgang 7,2970 Hørsholm. (Opgang 3) Se skilte.

Kurset består af følgende kursusdage:
Efterår 2020: tirsdag den 20. oktober, den 27. oktober, den 10. november og den 24 november. 

Tilmelding og kontakt

Demenskoordinator Helle Nielsen, tlf.: 48 49 36 90.

Få værktøjer til at klare hverdagen som pårørende
Aflastning på plejehjem

Aflastning tilbydes pårørende, som passer en borger med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, og som ikke kan være alene. Eksempelvis hvis deres pårørende har brug for et pusterum eller skal på ferie.

Passer du din pårørende? (Aflastningsophold)
Alzheimerforeningen

Få råd og vejledning til at håndtere Alzheimer og demens.

Gå til alzheimer.dk
Videnscenter for demens

Læs mere om demens og Alzheimer.

Gå til videnscenterfordemens.dk

Center for Sundhed og Omsorg

Pårørenderådgiver Helle Pedersen
Sundtoldvej 2-4
3000 Helsingør
Tlf: 25 31 32 67
Send sikker mail