Tilbud til pårørende

Er du pårørende til en voksen nærtstående i Helsingør Kommune? Så kan du få information, rådgivning og støtte gennem pårørenderådgiveren.

At være pårørende kan være meget givende og betydningsfuldt, men også belastende. Rollen som pårørende opleves forskelligt, og der er mange måder at reagere på følelsesmæssigt. Pårørende møder forandringer og udfordringer i dagligdagen, og må ofte lære at håndtere nye situationer og opgaver.

Hvem kan benytte pårørenderådgiveren?

Pårørenderådgiveren kan primært benyttes af personer, som har en voksen nærtstående i Helsingør Kommune. Det kan eksempelvis handle om demens, parkinsonisme, sklerose, følger efter blodprop/blødning i hjernen eller aldersbetinget svækkelse. Er du i tvivl, kan du altid henvende dig.

Tilbud for pårørende 

Pårørenderådgiveren tilbyder individuelle samtaler og gruppeforløb.

Du er altid velkommen til at kontakte pårørenderådgiver Helle Pedersen for en uforpligtende snak for at se om der er et tilbud, der matcher dine udfordringer.

Hør mere om pårørendeindsatsen hos:

Pårørenderådgiver Helle Pedersen
Tlf. 25 31 32 67
E-mail: hpp04helsingor.dk

Er du pårørende til en dement?

Alle kan kontakte demenskonsulenterne med henblik på rådgivning og vejledning.

Demenskonsulenterne har tavshedspligt, så rådgivningen vil blive af overordnet karakter medmindre borgeren har givet tilladelse til, at der tales om konkrete problemer.

Samtaler vil primært foregå i borgerens hjem.

Se demenskonsulentens kontaktinformationer nederst på denne side.

Du har som pårørende mulighed for at deltage i pårørendegrupper.

Se hvilke grupper/kurser du kan tilmelde dig.

Viden om demens – kursus for pårørende

Når et menneske får en demenssygdom påvirker det hele familien. Der kan være mange forandringer i hverdagen, og som pårørende kan du opleve at stå alene.

Viden om sygdommen og om hvordan du håndterer vanskelige situationer kan være med til at give jer en bedre hverdag i familien.

Du kan deltage på kurset, hvis du er pårørende til én med en demens-diagnose, eller som er i gang med at blive udredt. Vi arbejder sammen med Frederikssund, Hillerød og Hørsholm kommune og derfor kan du også deltage på deres kursus. Din pårørende med demenssygdom skal have kontakt til kommunens demenskoordinator eller have en aftale om det. Se kontaktinformationer længere nede.

Kurserne i Fredensborg og Hillerød er startet, derfor står der kun kursusinformationer for Helsingør og Hørsholm.

Hvad får du ud af kurset?

  • Grundlæggende viden om demenssygdomme.
  • Du bliver bedre i stand til at mestre nogle af de komplekse problemstillinger, du møder i hverdagen med én med demens.
  • Du får mulighed for at udveksle erfaringer med andre, som er i lignende situation og med professionelle.
  • Du får kendskab til, hvor du kan finde flere informationer om demens.

 Kurset består af 4 moduler, der udbydes samlet:

  • Modul 1: Introduktion + Hjernen og demenssygdomme
  • Modul 2: Jura
  • Modul 3: Kommunikation
  • Modul 4: Hverdagen + Afslutning

Du kan vælge at deltage i Helsingør eller på kurset i Hørsholm afhængig af, hvad der passer dig bedst.

Hørsholm Kommune
Tid 

Efterår 2019: tirsdag den 29. oktober, den 12. november, den 19. november og den 3. december 2019. Alle dage kl. 16.00-18.30.

Forår 2020
Marts og april.

Sted
Sundheds-og rehabiliteringscentret Louiselund, opgang 7,2970 Hørsholm. (Opgang 7 og til venstre).

Tilmelding
Demenskoordinator Helle Nielsen, tlf. 48 49 36 90, mail:hen@horsholm.dk

Helsingør Kommune 
Tid
Vinter 2020: tirsdag den 7.januar, den 21. januar, den 4. februar og den 18. februar 2020. Alle dage kl. 16.00-18.30.

Sted
Plejehjemmet Grønnehaven, Caféen, Sundtoldvej 2, 3000 Helsingør. 

Tilmelding
Demenskoordinatorer Pernille Forsingdal, tlf. 41 86 80 25, mail pef04@helsingor.dk eller Irene Wissum, tlf. 49 28 30 56, mail iwi04@helsingor.dk

Få værktøjer til at klare hverdagen som pårørende
Aflastning på plejehjem

Aflastning tilbydes pårørende, som passer en borger med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, og som ikke kan være alene. Eksempelvis hvis deres pårørende har brug for et pusterum eller skal på ferie.

Passer du din pårørende? (Aflastningsophold)
Alzheimerforeningen

Få råd og vejledning til at håndtere Alzheimer og demens.

Gå til alzheimer.dk
Videnscenter for demens

Læs mere om demens og Alzheimer.

Gå til videnscenterfordemens.dk

Center for Sundhed og Omsorg

Pårørenderådgiver Helle Pedersen
Sundtoldvej 2-4
3000 Helsingør
Tlf: 25 31 32 67
E-mail: hpp04@helsingor.dk