Dagcentertilbud for borgere med demens

Borgere med en demenssygdom tilbydes socialt samvær, aktiviteter og vedligeholdende træning i demensdagcenter på plejehjemmet Falkenberg.

Demensdagcenter på Falkenberg

Begge Helsingør Kommunes dagcentre til borgere med demens er placeret på Falkenberg. Demensdagcentret er opdelt i to grupper/lejligheder, som til dagligt kaldes henholdsvis Pusterummet og Samværsgruppen.

Tilbuddet henvender sig til borgere, som på grund af en demenssygdom ikke kan deltage i aktiviteterne på et lokalt dagcenter, fordi det virker for uoverskueligt, eller fordi borgeren har brug for megen støtte fra personalet.

Brugerne og personalet mødes i de to lejligheder til fælles morgenbord. Herefter hygger man sig sammen med det, der er stemning for på dagen, fx gåture, avislæsning, spil eller en tur ud i det blå med plejehjemmets bus. Ved frokosttid spiser man igen sammen, og dagen afsluttes omkring fælles kaffebord.

Kørsel indgår i dagcentertilbud for demente.

Mødestedet Montebello

Der er også mulighed for at blive visiteret til Demenshuset Montebello, som er for borgere med en demenssygdom af lettere grad.

Læs mere om Mødestedet Montebello

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Demenshandlingsplan

Helsingør Kommunes demenshandlingsplan ”Vi er fælles om demens” sætter rammen for, hvordan Helsingør Kommune kan blive en demensvenlig kommune, hvor mennesker med demens og deres pårørende lever et trygt, meningsfuldt og værdigt liv.

Læs Demenshandlingsplanen

Forebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39 

Borgere: Send sikker mail

Virksomheder: Send sikker mail

Telefontid
Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og
13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00