Demenshuset Montebello

Demenshuset Montebello er for borgere med en demenssygdom af lettere grad.

Der er mulighed for sociale aktiviteter og at være sammen med ligestillede. Man kan få mulighed for at udveksle erfaringer med andre om, hvordan man kan tackle sin sygdom og dens følger. Der er plads til fem brugere pr. gang. Der er åbent fem gange ugentligt.

Brugeren skal selv sørge for at komme til Demenshuset på Montebello, Helsingør.

Demenshuset Montebello administreres af Plejehjemmet Montebello.