Søg om begravelseshjælp

Begravelseshjælp ydes som tilskud til den efterladte og/eller efterlevende, som hjælp til betalingen af en begravelse eller bisættelse.

Der er mange ting at tage stilling til, når man mister en nærtstående. Du kan få overblik over praktiske og økonomiske forhold ved at svare på spørgsmål i guiden:

Guide - Når livet slutter

Hvem kan få begravelseshjælp

Du kan som pårørende få begravelseshjælp, hvis det er dig, der står for begravelsen, og den afdøde havde ret til dansk sygesikring.

Det har ingen betydning for begravelseshjælpen, om afdøde bliver begravet eller bisat. Hvor meget du kan få i begravelseshjælp afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue.

Du kan selv søge om begravelseshjælp, ligesom nogle bedemænd tilbyder at søge for dig.

Hvis du har brug for hjælp

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler begravelseshjælp. Har du spørgsmål om begravelseshjælp, kan du finde svar på borger.dk/begravelseshjælp.

Her kan du:

  • søge om begravelseshjælp.
  • læse om regler og satser.
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål om begravelseshjælp.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

Bekendtgørelse af Sundhedsloven

Begravelseshjælpen ydes som tilskud efter Sundhedsloven.

Læs bekendtgørelse af sundhedsloven