De åbne centre: Hamlet og Oasen

Alle pensionister og efterlønsmodtagere, der kan klare sig selv i centrene og selv kan sørge for transport, kan benytte Hamlet og Oasens aktivitetstilbud.

Aktivitetscentret Hamlet og Dagcentret Oasen tilbyder aktiviteter af varieret art, og styres af brugerne selv via Centerråd og Brugerråd. Rådene er baseret på frivillig indsats. De hjælper med at planlægge, arrangere og gennemføre mange forskellige aktiviteter, arrangementer og sundhedsforebyggende tiltag.

Hvordan bliver jeg medlem?

Kontakt Aktivitetscentret Hamlet eller Dagcentret Oasen for at blive medlem. Medlemmer kan benytte begge centre.
Det koster 118,50 kr. månedligt (2020-priser), og beløbet bliver opkrævet via pensionen. Udmelding af dagcenter sker på samme med som ved indmelding.

Aktivitetscentret Hamlet

Aktivitetscentret Hamlet tilbyder aktiviteter for alle pensionister og efterlønsmodtagere i Helsingør Kommune.

Kronborgvej 1C
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 38 48
E-mail: centerraadhamlet@gmail.com

Telefontid: Mandag til fredag kl. 10.00-12.00.

Åbningstider: Mandag til fredag kl. 09.00-15.30.

Dagcentret Oasen

Aktivitetscentret Oasen tilbyder aktiviteter for alle pensionister og efterlønsmodtagere i Helsingør Kommune.

Villa Helle
Fredensvej 5A
3060 Espergærde
Tlf.: 49 13 18 13

Åbningstider
Mandag til fredag kl. 10.00-15.30
(juni, juli og august fra kl. 12.00-15.30)

Aktivitetskatalog for aktive pensionister

I aktivitetskataloget kan du læse om mange af de pensionistforeninger, ældreklubber, interessegrupper og sygdomsforeninger, som findes i Helsingør Kommune.

Aktivitetskatalog

Husk, at du selv skal søge om folkepension. Læs mere på www.borger.dk/folkepension

Har du en kronisk sygdom?

Så kan du have glæde af ”LÆR AT TACKLE kronisk sygdom”, et kursus hvor du vil blive præsenteret for teknikker og redskaber, som - med din egen aktive indsats - giver dig bedre muligheder for at mestre livet i hverdagen.

Lær at tackle kronisk sygdom

Aktivitetskontoret

Kronborgvej 1A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: so@helsingor.dk