Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til borgere, der er fyldt 75 år.

Hvem kan få forebyggende hjemmebesøg?

Borgere, der er fyldt 80 år og som ikke har personlig pleje og praktisk hjælp, bliver tilbudt et forebyggende hjemmebesøg og igen når man fylder 82 år og fortsat ikke modtager personlig pleje og praktisk hjælp.

Borgere, der er fyldt 75 år og som ikke har personlig pleje og praktisk hjælp, bliver tilbudt et forebyggende hjemmebesøg. Man tilbydes et forebyggende hjemmebesøg igen, når man fylder 80 år og 82 år, og fortsat ikke modtager personlig pleje og praktisk hjælp. Dette foregår som kollektive arrangementer.

Det år man fylder 86 år og fremefter tilbydes man årligt et individuelt forebyggende hjemmebesøg, såfremt man fortsat ikke modtager personlig pleje og praktisk hjælp.

Borgere mellem 65 og 81 år, og som er i en særlig vanskelig situation, kan tilbydes forebyggende hjemmebesøg efter behov. For eksempel på grund af:

  • Ensomhed
  • Tab af partner eller ægtefælle.
  • Begrænset netværk.

Hvad er forebyggende hjemmebesøg?

Helsingør Kommunes tilbud om forebyggende hjemmebesøg tager udgangspunkt i dit hverdagsliv, trivsel og sundhed, med særlig fokus på faktorer, som kan have betydning for helbredet og livskvaliteten.

Der gives rådgivning og vejledning om aktivitets- trænings- og støtte muligheder.

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er at:

  • At støtte borgerens evne til at klare sig selv bedst muligt.
  • At motivere borgeren til at udnytte sine egne ressourcer og handlekompetencer.
  • At bevare funktionsniveauet længst muligt.
  • At fremme sundhed og skabe rammer for et aktivt ældreliv.

 Lovgrundlag: Serviceloven § 79a.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Aktivitetskatalog for aktive pensionister

I aktivitetskataloget kan du læse om mange af de pensionistforeninger, ældreklubber, interessegrupper og sygdomsforeninger, som findes i Helsingør Kommune.

Aktivitetskatalog
Har du en kronisk sygdom?

Så kan du have glæde af ”LÆR AT TACKLE kronisk sygdom”, et kursus hvor du vil blive præsenteret for teknikker og redskaber, som - med din egen aktive indsats - giver dig bedre muligheder for at mestre livet i hverdagen.

Lær at tackle kronisk sygdom

Forebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39 

Borgere: Send sikker mail

Virksomheder: Send sikker mail

Telefontid
Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og
13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00