Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til borgere, der er fyldt 75 år.

Hvem kan få forebyggende hjemmebesøg?

Alle borgere der er fyldt 75 år, og som ikke i forvejen har både personlig og praktisk hjælp, vil få tilbud om hjemmebesøg. 

Ønsker du at tage imod tilbuddet, skal du selv henvende dig i Forebyggelse og Visitation.

Borgere, der er fyldt 80 år og som ikke har personlig og praktisk hjælp, bliver tilbudt et forebyggende hjemmebesøg en gang om året.

Borgere mellem 65 og 79 år, og som er i en særlig vanskelig situation, kan tilbydes forebyggende hjemmebesøg efter behov. For eksempel på grund af:

  • Ensomhed.
  • Tab af partner eller ægtefælle.
  • Begrænset netværk.

Hvad er forebyggende hjemmebesøg?

Helsingør Kommunes tilbud om forebyggende hjemmebesøg tager udgangspunkt i dit hverdagsliv, trivsel og sundhed, med særlig fokus på faktorer, som kan have betydning for helbredet og livskvaliteten.

Der gives rådgivning og vejledning om aktivitets- trænings- og støtte muligheder.

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er at:

  • At støtte borgerens evne til at klare sig selv bedst muligt.
  • At motivere borgeren til at udnytte sine egne ressourcer og handlekompetencer.
  • At bevare funktionsniveauet længst muligt.
  • At fremme sundhed og skabe rammer for et aktivt ældreliv.

 Lovgrundlag: Serviceloven § 79a.

Aktivitetskatalog for aktive pensionister

I aktivitetskataloget kan du læse om mange af de pensionistforeninger, ældreklubber, interessegrupper og sygdomsforeninger, som findes i Helsingør Kommune.

Aktivitetskatalog
Har du en kronisk sygdom?

Så kan du have glæde af ”LÆR AT TACKLE kronisk sygdom”, et kursus hvor du vil blive præsenteret for teknikker og redskaber, som - med din egen aktive indsats - giver dig bedre muligheder for at mestre livet i hverdagen.

Lær at tackle kronisk sygdom

Forebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39
E-mail: visitatorer@helsingor.dk


Telefontid

Mandag: 9.30-12.00
Tirsdag: 9.30-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.30-12.00 og 13.00-15.00
Fredag: 9.30-12.00