Opkrævning

Tilmeld din regning til Betalingsservice eller indbetal i din bank.

Det er ikke muligt at foretage indbetalinger i Borgerservice.

Tilmeld dig Betalingsservice

Betalingsaftale

Hvis du ikke har økonomisk mulighed for at betale en regning til Helsingør Kommune, skal du kontakte Opkrævningen, inden betalingsfristen udløber.

Du har mulighed for at indgå en betalingsaftale med Helsingør Kommune. Som udgangspunkt skal betalingsaftalen være afviklet indenfor 18 måneder og med minimum 100 kr. om måneden.

Der kan være krav, som Helsingør Kommune ikke tilbyder en afdragsordning på. Fx den månedlige betaling af daginstitution og betaling af ejendomsskat.

Hvis du ønsker betalingsaftale på et krav vedrørende tilbagebetaling af kontanthjælp, ydelser eller pension gælder nogle særlige regler, hvor Helsingør Kommune skal fastsætte det månedlige afdrag ud fra din aktuelle indkomst.

Når du har en betalingsaftale med os, vil restancen fortsat være registreret til modregning i dine eventuelle krav på udbetaling fra det offentlige – fx overskydende skat eller moms. Registreringen vil først blive slettet, når restancen er betalt.

Din betalingsaftale kan tilmeldes Betalingsservice.

Betalingsoplysninger

Skal du overføre penge til Opkrævningen fra udlandet, er dit indbetalingskort blevet væk eller er din betalingsservice ikke gået igennem, så skal du anvende følgende oplysninger:

Bank: Spar Nord Bank
Reg.nr: 9035
Kontonr: 4573656984
Kreditornr: 89648653
BIC-kode (SWIFT-nr): SPNODK22
IBAN-nr: DK1890354573656984

Husk at oplyse hvad og hvem beløbet vedrører samt indbetalerens navn og adresse. Er du i tvivl, så kontakt Opkrævningen på tlf. 49 28 16 16.

Har du et indbetalingskort med oplysning om PBS-nr., Deb.grp.nr. og kundenr. så kan du tilmelde betalingen til Betalingsservice.

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at foretage indbetaling i Borgerservice. Vi henviser i stedet til, at du tilmelder din regning til Betalingsservice eller indbetaler i din bank.

Eftergivelse

Eftergivelse betyder, at din gæld til det offentlige bliver nedskrevet eller slettet. Ansøgning om eftergivelse skal ske til SKAT.

Læs om eftergivelse på SKAT's hjemmeside

 

Gældssanering

Når man får en gældsanering, bliver beløbet, man skylder væk, sat ned til et realistisk beløb, som den gældsramte person kan betale.

Sådan søger du gældssanering

En ansøgning om gældssanering skal behandles af Skifteretten i den retskreds, du hører til. Helsingør Kommune hører under Helsingør Retskreds, og du skal derfor søge gældssanering hos:

Helsingør Ret
Skifteretten
Prøvestensvej 50
3000 Helsingør

Link til Helsingør Rets hjemmeside

Drejer din gældssanering sig udelukkende om gæld til det offentlige, vil Skifteretten normalt afvise sagen og henvise dig til at søge om eftergivelse hos det offentlige. (se punktet Eftergivelse)

Gebyrinformation

Ved manglende rettidig indbetaling af et kommunalt krav sender Opkrævningen en rykker med gebyr. Størrelsen af gebyret er forskellig afhængig af kravets art.

For kommunale krav, som er tillagt udpantningsret, bliver størrelsen af gebyret fastsat efter gebyrloven. Det gælder fx ejendomsskat, parkeringsafgift og daginstitution.

Gebyret udgør 250 kr. pr. rykker for krav på 500 kr. eller derover og 100 kr. pr. rykker for krav under 500 kr. 

For kommunale krav, som ikke er tillagt udpantningsret, bliver størrelsen af gebyret fastsat efter renteloven. Det gælder fx husleje til kommunale boliger eller erstatning af biblioteksbøger.

Gebyret udgør 100 kr. pr. rykker.

Ved tilsigelse til udlæg for manglende betaling af ejendomsskat påløber et underretningsgebyr på 450 kr. og en retsafgift på min. 300 kr.

Retsafgiften beregnes ud fra restancens størrelse.

Når jeg ikke har betalt

Hvis du ikke har betalt dine regninger, har Opkrævningen mulighed for at sende restancen til inddrivelse i Gældsstyrelsen.

Restancen vil være registreret til modregning i dine eventuelle krav på udbetaling fra det offentlige – fx overskydende skat eller moms. Registreringen vil først blive slettet, når restancen inklusiv renter er betalt.

Hvis din restance bliver sendt til inddrivelse i Gældsstyrelsen, vil du modtage en underretning fra Opkrævningen. Herefter er det Gældsstyrelsen, du skal kontakte vedrørende betalingen.

Du kan kontakte Gældsstyrelsen på tlf. 70 15 73 04. Vi gør opmærksom på, at Gældsstyrelsen beregner renter af de krav, som er til inddrivelse.

Gældsstyrelsen har følgende muligheder for at inddrive gælden:

  • Trække i din løn
  • Foretage udlæg i dine aktiver (fx hus, bil, båd, aktier, obligationer med videre)
  • Modregne i dine udbetalinger fra det offentlige
  • Stævne dig, for senere at bede politiet om at hente dig, hvis du ikke selv møder
  • Begære din ejendom på tvangsauktion
  • Registrere dig i Ribers Kreditinformation.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Center for Økonomi og Ejendomme

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: oee@helsingor.dk