Gældssanering

Når man får en gældsanering, bliver beløbet, man skylder væk, sat ned til et realistisk beløb, som den gældsramte person kan betale.

Sådan søger du gældssanering

En ansøgning om gældssanering skal behandles af Skifteretten i den retskreds, du hører til. Helsingør Kommune hører under Helsingør Retskreds, og du skal derfor søge gældssanering hos:

Helsingør Ret
Skifteretten
Prøvestensvej 50
3000 Helsingør

Link til Helsingør Rets hjemmeside

Drejer din gældssanering sig udelukkende om gæld til det offentlige, vil Skifteretten normalt afvise sagen og henvise dig til at søge om eftergivelse hos det offentlige. (se punktet Eftergivelse)

Center for Økonomi og Ejendomme

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: oee@helsingor.dk