Gebyrinformation

Ved manglende rettidig indbetaling af et kommunalt krav sender Opkrævningen en rykker med gebyr. Størrelsen af gebyret er forskellig afhængig af kravets art.

For kommunale krav, som er tillagt udpantningsret, bliver størrelsen af gebyret fastsat efter gebyrloven. Det gælder fx ejendomsskat, parkeringsafgift og daginstitution.

Gebyret udgør 250 kr. pr. rykker for krav på 500 kr. eller derover og 100 kr. pr. rykker for krav under 500 kr. 

For kommunale krav, som ikke er tillagt udpantningsret, bliver størrelsen af gebyret fastsat efter renteloven. Det gælder fx husleje til kommunale boliger eller erstatning af biblioteksbøger.

Gebyret udgør 100 kr. pr. rykker.

Ved tilsigelse til udlæg for manglende betaling af ejendomsskat påløber et underretningsgebyr på 450 kr. og en retsafgift på min. 300 kr.

Retsafgiften beregnes ud fra restancens størrelse.

Center for Økonomi og Ejendomme

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: oee@helsingor.dk