Når jeg ikke har betalt

Hvis du ikke har betalt dine regninger, har Opkrævningen mulighed for at sende restancen til inddrivelse i Gældsstyrelsen.

Restancen vil være registreret til modregning i dine eventuelle krav på udbetaling fra det offentlige – fx overskydende skat eller moms. Registreringen vil først blive slettet, når restancen inklusiv renter er betalt.

Hvis din restance bliver sendt til inddrivelse i Gældsstyrelsen, vil du modtage en underretning fra Opkrævningen. Herefter er det Gældsstyrelsen, du skal kontakte vedrørende betalingen.

Du kan kontakte Gældsstyrelsen på tlf. 70 15 73 04. Vi gør opmærksom på, at Gældsstyrelsen beregner renter af de krav, som er til inddrivelse.

Gældsstyrelsen har følgende muligheder for at inddrive gælden:

  • Trække i din løn
  • Foretage udlæg i dine aktiver (fx hus, bil, båd, aktier, obligationer med videre)
  • Modregne i dine udbetalinger fra det offentlige
  • Stævne dig, for senere at bede politiet om at hente dig, hvis du ikke selv møder
  • Begære din ejendom på tvangsauktion
  • Registrere dig i Ribers Kreditinformation.

Center for Økonomi og Ejendomme

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: oee@helsingor.dk