Flytte til udlandet (Udrejse)

Alle der flytter til udlandet, skal registreres som udrejst. Ophold i udlandet over seks måneder skal altid anmeldes som en fraflytning til udlandet.

Ophold i udlandet under seks måneder kan under visse betingelser undtages fra framelding i folkeregistret. Spørg Folkeregistret.

Meld udrejse til udlandet

Stemme til valg

Ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der opholder sig i udlandet.

For at kunne afgive din stemme til valg i Danmark skal du være optaget på valglisten. Hvis du flytter til udlandet og i den forbindelse melder udrejse af Danmark, kan du søge om optagelse på folketingsvalglisten. Du vil så kunne stemme i Danmark til folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg.

Optagelse på folketingsvalglisten

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Postnord - Danmark

Link til adresseændring på ePosthuset.

Postnord - Danmark

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: jbt@helsingor.dk