Logivært og logiværtserklæring

Når du flytter ind hos en lejer eller ejer, sender vi en såkaldt logiværtserklæring til ejer/lejer for at få bekræftet, at du er flyttet ind på adressen.

Værd at vide om logivært

Hvis en person vil tilmelde sig på din adresse, vil du modtage en logiværtserklæring.

På logiværtserklæring skal du forholde dig til:

  • Personen bor og opholder sig på min adresse/bopæl. Det vil sige, at personen fysisk opholder sig på adressen med sine ejendele m.m.
  • Personen bor ikke på min adresse/bopæl.
  • Personen har kun postadresse på min adresse/bopæl. Postadresser registreres ikke i CPR-registret. Ønsker du at give lov til, at en person midlertidigt kan modtage post på din adresse, skal I henvende jer til Post Danmark.

Det er vigtigt, at du forholder dig til mulighederne, da det har betydning for registreringen i CPR-registret.

Vi anbefaler, at du forinden indflytning af lejer kontakter dit boligselskab/administrator om beder dem godkende en hel- eller delfremleje af din lejlighed. Denne godkendelse samt lejekontrakt mellem dig og din nye lejer, kan du med fordel vedlægge logiværtserklæringen.

Du har pligt til at udfylde logiværtserklæringen. Hvis du undlader at svare eller afgiver urigtige oplysninger, kan du straffes med bøde.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: jbt@helsingor.dk