Logivært og logiværtserklæring

Når du flytter ind hos en lejer eller ejer, sender vi en såkaldt logiværtserklæring til ejer/lejer, for at få bekræftet, at du er flyttet ind på adressen.

Værd at vide om logivært

Hvis en person ønsker at tilmelde sig på din adresse, vil du forud for registreringen modtage en logiværtserklæring.

På logiværtserklæring skal du forholde dig til én af de tre følgende muligheder:

  • Personen bor og opholder sig på min adresse/bopæl. Det vil sige, at personen fysisk opholder sig på adressen med sine ejendele m.m.
  • Personen bor ikke på min adresse/bopæl.
  • Personen har kun postadresse på min adresse/bopæl. Postadresser registreres ikke i CPR-registret. Ønsker du at give lov til, at en person midlertidigt kan modtage post på din adresse, skal I henvende jer til Post Danmark.

Det er vigtigt, at du forholder dig til ovenstående, da det har betydning for registreringen i CPR-registret.

Vi anbefaler, at du forinden indflytning af lejer anmoder dit boligselskab/administrator om godkendelse af hel- eller delfremleje af din lejlighed. Denne godkendelse samt lejekontrakt mellem dig og din nye lejer, kan du med fordel vedlægge logiværtserklæringen.

Du skal være opmærksom på, at du har pligt til at udfylde logiværtserklæringen. Hvis du undlader at svare eller afgiver urigtige oplysninger, kan du straffes med bøde.Center for Borgerservice, It og Digitalisering

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: bid@helsingor.dk