Grundlovsceremoni

Grundlovsceremoni i Helsingør Kommune

Helsingør Kommune afholder to gange årligt en grundlovsceremoni. Grundlovsceremonien afholdes for de borgere, der har opnået dansk indfødsret, og som skal deltage i en grundlovsceremoni for at få det endelige bevis på dansk statsborgerskab.

Næste grundlovsceremoni forventes afholdt i august/september 2020. Den første grundlovsceremoni i Helsingør Kommune blev afholdt onsdag den 19. februar 2020 på Rådhuset Stengade 59, 3000 Helsingør. 

Så snart datoen for næste grundlovsceremoni er på plads annonceres den her på siden, og tilmeldingen vil blive åbnet.

Når du har tilmeldt dig via Nem-ID, får du en kvittering på mail. Dermed er du tilmeldt, mailen fungerer som invitation til at deltage i ceremonien. Helsingør Kommune udsender ikke yderligere information. 

Ceremonien finder sted i Byrådssalen på Helsingør Rådhus, Stengade 59, 3000 Helsingør.

 

Tilmeld dig grundlovsceremonien - brug NemID

Frist for tilmelding 

Frist for tilmelding annonceres senere.

Husk

Til grundlovsceremonien skal du huske at medbringe gyldig legitimation med foto samt den blanket til afgivelse af erklæring, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til dig.

Læs mere herunder om, hvordan ceremonien foregår. Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Politik og Jura på epo@helsingor.dk eller på tlf. 49 28 21 19.

Der forventes afholdt Grundlovsceremoni igen i august/september 2020.

Sådan foregår ceremonien

Efter tilmeldingsfristens udløb går der nogle uger før selve ceremonien gennemføres. I den mellemliggende periode skal kommunen sende deltagerlisten til Udlændinge- og Integrationsministeriet således, at ministeriet kan sikre, at alle deltagere er godkendt til at gennemføre grundlovsceremonien. Hvis der ingen tilmeldte er, vil kommunen ikke være forpligtet til at gennemføre ceremonien, og kommunen har ikke pligt til på eget initiativ at sikre, at ansøgere bosiddende i kommunen har deltaget i en grundlovsceremoni.

Når du ankommer til Rådhuset vil du blive taget i mod ved receptionen. Selve grundlovsceremonien vil finde sted i byrådssalen eller på borgmesterkontoret. Borgmesteren og 1. eller 2. viceborgmester samt 1-2 medarbejdere fra administrationen vil være til stede.

Legitimation

Du skal indledningsvist fremvise gyldig legitimation. Som gyldig legitimation anses:

1) opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,

2) pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller

3) pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Hvis du ikke er i besiddelse af gyldig legitimation, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation.

Meddeler Udlændinge- og Integrationsministeriet tilladelse til benyttelse af anden form for legitimation end de ovenfor nævnte, skal en sådan tilladelse medbringes ved ceremonien.

Underskrive erklæring og give håndtryk

I forbindelse med ceremonien skal du underskrive den erklæring, du har fået tilsendt af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det er vigtigt, at du underskriver i overværelse af mindst en af de tilstedeværende politikere eller embedsmænd.

Efter underskrivelsen skal der gives hånd til en af de tilstedeværende politikere.

Læs mere i Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier

Efter afholdelsen af ceremonien sender kommunen de originale underskrevne erklæringer samt en elektronisk oversigt, med angivelse af navn og personnummer på de ansøgere, der har gennemført ceremonien, til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Du er velkommen til at deltage i ceremonien i overværelse af nærmeste familie.

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kepo@helsingor.dk