Dokumentationskrav for udenlandske statsborgere

Hvis du er udenlandsk statsborger og ønsker at indgå ægteskab i Danmark, så læs hvilken dokumentation, der er nødvendig.


Begge parter skal fremvise følgende dokumenter:
• Pas samt evt. gyldigt visum, hvis du kommer fra et visumpligtigt land

• Bopælsattest, der dokumenterer din adresse i bopælslandet

• Civilstandsattest fra dit bopælsland. Civilstandsattesten må højst være fire måneder gammel.

• Er du skilt i udlandet, skal vi have en gyldig skilsmissedom.

• Er du enke eller enkemand, skal vi have dødsattest.

Borgerservice skal se alle originale dokumenter. I skal være opmærksomme på, at udenlandske dokumenter skal være oversat af en autoriseret translatør til dansk eller engelsk, samt at visse udenlandske dokumenter kræves legaliseret.

Please follow this link to read about getting married in Elsinore  


Ankestyrelsen.dk

På Ankestyrelsens hjemmeside kan du læse mere om reglerne for at blive gift. 

Link til Ankestyrelsen

Center for Borgerservice, It og Digitalisering

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: bid@helsingor.dk