Andre undervisningstilbud

Hvis du er statsborger fra et EU, EØS-land, Grønland eller Færøerne kan Helsingør Kommune tilbyde dit barn modersmålsundervisning.

Læs mere

Når du har afsluttet 7 års skolegang eller er fyldt 14 år ved skoleårets begyndelse, har du mulighed for at tage på efterskole.

Læs mere