Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er et tilbud til dig, som ikke kan tage en almindelig ungdomsuddannelse på grund af en funktionsnedsættelse.

Målgruppe

Unge i alderen 16 til 25 år, der af forskellige årsager ikke er parate til eller i stand til at påbegynde en almindelig ungdomsuddannelse. Det kan eksempelvis være unge med generelle indlæringsvanskeligheder, lettere psykiatriske problemstillinger, ordblindhed, opmærksomhedsforstyrrelser eller andre specifikke problemstillinger. 

CABAS

CABAS i Helsingør Kommune tilbyder særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse til unge.

Mere information

Læs mere om STU-mulighederne på CABAS

Se kvalitetsstandard for STU

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 28 28

Skriv sikkert til os