Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er et tilbud til dig, som ikke kan tage en almindelig ungdomsuddannelse på grund af en funktionsnedsættelse.

Målgruppe

Unge i alderen 16 til 25 år, der af forskellige årsager ikke er parate til eller i stand til at påbegynde en almindelig ungdomsuddannelse. Det kan eksempelvis være unge med generelle indlæringsvanskeligheder, lettere psykiatriske problemstillinger, ordblindhed, opmærksomhedsforstyrrelser eller andre specifikke problemstillinger. 

CABAS

CABAS i Helsingør Kommune tilbyder særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse til unge.

Mere information

Læs mere om STU-mulighederne på CABAS

Se kvalitetsstandard for STU

Luk alle
Åben alle

Her beskrives "Processen for den unges visitation til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse og den unges mulighed for at vælge mellem flere uddannelsessteder"

 

"Hvorvidt kommunalbestyrelsen har nedsat et visitationsudvalg, og om sammensætningen af eventuelt visitationsudvalg"

Helsingør Kommune har et STU-visitationsudvalg. Det er sammensat af medarbejdere fra Center for Særlig Social Indsats (SSI) og Center for Job, Borgerservice og Teknologi (JBT).

I udvalget sidder: 

  • Faglig leder for Visitation og Indsats (SSI)
  • Den UU-vejleder fra Ungeenheden, som har lavet henvisningen (JBT)
  • ...?

Her beskrives "Hvordan kommunalbestyrelsen sikrer sig, at et uddannelsessted lever op til lovgivningens og kvalitetsaftalens krav til varetagelse af opgaven"

"Her beskrives processen for den unges overgang fra den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse til videre uddannelse, beskæftigelse, fritidsaktiviteter eller sociale aktiviteter, jf. § 9"

"Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der sker halvårligt eller helårligt optag på uddannelsen (i modsætning til løbende optag), og denne beslutning skal offentliggøres"

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
Borger: Send Digital Post
Virksomhed: Send Digital Post