For foreninger og institutioner

Lokale foreninger og kulturinstitutioner kan søge om tilskud til sommerferieaktiviteter og/eller optagelse i Sommerferiekataloget 2022.

Der er lukket for ansøgninger til sommerferiekataloget 2022. Du kan forvente svar på din ansøgning i uge 14, 2022.

Sommerferiekataloget bliver tilgængeligt på helsingor.dk fra den 1. juni 2022. Først fra denne dato kan du tilmelde dit barn de forskellige aktiviteter. 

Hvis du har spørgsmål til ansøgningen, kan du kontakte børnekulturkonsulent Ida Wettendorff på tlf. 49 28 36 94 eller idrætskonsulent Ida Hvelplund på tlf. 25 31 36 45.

Retningslinjer til foreninger og institutioner

Luk alle
Åben alle

Formålet med sommerferieaktiviteterne er at, børn og unge:

  • får muligheder for oplevelser og samvær inden for idræt, kultur og fritidsliv i sommerferien.
  • får interesse for foreningsaktiviteter og fritidstilbud i Helsingør Kommune.

Sommerferieaktiviteterne samles i sommerferiekataloget, der formidles digitalt til alle skoleelever fra 0. til 8. klasse i Helsingør Kommune og kan ses på helsingor.dk.

Sommerferieaktiviteter henvender sig til skoleelever, der går i 0.-8. klasse. Der kan ikke søges tilskud til aktiviteter for yngre børn eller ældre unge. Andre målgrupper kan i visse tilfælde deltage, hvis der fx er tale om en familieaktivitet.

Særlige målgrupper

Der er stor efterspørgsel på aktiviteter til de yngste børn og begrænset efterspørgsel hos de ældste i målgruppen. I prioriteringen af ansøgninger og tilskud lægges der vægt på, at der er mangfoldighed i det samlede sommerferietilbud både hvad gælder alder, geografi og aktivitetstyper. Aktiviteter for de yngste målgrupper vil blive prioriteret forud for andre.

Instruktører

Der skal være mindst en instruktør, voksen eller træner, som er fyldt 18 år til stede.

Børneattester

Foreninger er ansvarlige for at indhente børneattester på alle instruktører til sommerferieaktiviteterne.

Hvis foreningen ikke allerede har indsendt en erklæring om børneattest til kommunen, skal den indsendes sammen med ansøgningsskemaet.

Bemærk, at Helsingør Kommune kun skal have erklæringen om, at foreningen overholder loven om børneattester. Selve børneattesterne indhentes hos politiet, og er til foreningens eget brug.

Mødetid og periode

Aktiviteten skal som udgangspunkt foregå i skolernes sommerferie – på hverdage indenfor tidsrummet kl. 8.00-16.00. 

Lokaler

Foreninger og institutioner er selv ansvarlige for faciliteter og booking via bookingportalen: https://www.helsingor.dk/borger/idraets-og-foreningsliv/book-lokaler/

Hvis du har spørgsmål til lokalebookingen, er du velkommen til at kontakte Idræt og Anlæg på tlf. 49 28 39 75.

Vær opmærksom på, at nogle skoler og idrætsfaciliteter renoveres i sommerperioden.

Hvis du er i tvivl om, hvor der er egnede lokaler, er du velkommen til at kontakte børnekulturkonsulent Ida Wettendorff på tlf. 49 28 36 94.

Deltagerbetaling

Deltagelse skal som udgangspunkt være gratis, eller have en mindre deltagerbetaling.

Sommerferiekatalog

Aktiviteterne samles i sommerferiekataloget, der fremover kun udkommer digitalt. Kataloget formidles via aula og postkort til elever i 0.-8. klasse på alle skoler i Helsingør Kommune senest d. 1. juni.

Tilmelding for deltagerne

Det er op til den enkelte arrangør, om der skal være forhåndstilmelding, eller om deltagerne skal møde op på dagen. Vi anbefaler forhåndstilmelding. Tilmelding skal ske direkte til arrangøren. Alle henvendelser skal bekræftes af arrangøren hurtigst muligt, så deltagerne ved om tilmeldingen er gået igennem, og om de har fået en plads. Overvej om I ønsker at modtage tilmeldinger via telefon, sms og/eller mail.

Der må tidligst tages imod tilmeldinger fra den 1. juni 2022 – dette er for at sikre, at alle børn og unge har mulighed for at orientere sig i kataloget, før der åbnes for tilmeldinger.

Sommerferien løber i 2022 fra lørdag d. 25. juni til søndag d. 7. august. SFO'er og klubber holder lukket i ugerne 28, 29, 30.

Kørsel

Ved kørsel i privat bil skal der indhentes skriftlig accept fra forældre.

Vandaktiviteter

Der skal prioriteres ekstra høj sikkerhed ved vandaktiviteter. Foreninger og institutioner skal indhente skriftlig accept fra forældre, hvis børnene skal færdes i eller på vandet.

Fotografering/video

Det er kun tilladt at offentliggøre fotos/video af deltagere ved forudgående skriftligt samtykke fra værge. Ved brug af billeder efter maks. 1 år skal samtykket fornys.

Sikkerhed

Deltagere i sommerferieaktiviteter er ikke dækket af kommunens/foreningens forsikringer. Det er en god ide at gøre deltagerne opmærksomme på dette. Det står også i forældreinfo på Sommerferiekataloget.

Hvem kan søge om tilskud?

Foreninger og kulturinstitutioner med adresse i Helsingør Kommune kan søge om tilskud til sommerferieaktiviteter.

Ansøgningsfrist

Fredag d. 25. marts 2022. Fordeling af tilskud foregår umiddelbart herefter. Svar på ansøgning ca. uge 14.

Fordeling af tilskud

I fordelingen af tilskud tages der hensyn til:

  • Geografisk spredning.
  • Variation i tilbuddenes art.
  • Variation i aldersgrupper.
  • Godkendte folkeoplysende foreninger prioriteres før kulturinstitutioner og øvrige foreninger.
  • Tilskud fordeles skønsmæssigt ud fra antallet af deltagere og nødvendig bemanding.
  • Behov for ekstraordinære materialeudgifter.
  • Der gives normalt ikke tilskud til forplejning, overnatning eller sommer camps.

Evaluering og udbetaling

Arrangøren modtager et evalueringsskema i slutningen af august 2022. Evalueringsskemaet skal udfyldes og sendes til iwe65@helsingor.dk

Der udbetales tilskud ultimo september 2022, når evaluering er modtaget.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt