Døgnbehandling

Har du brug for døgnbehandling, kan du blive henvist til private aktørers døgnbehandlingstilbud.

De private behandlingstilbud skal være godkendte. Konkret vurderer Helsingør Kommune døgntilbuddene ud fra beskrivelser på Tilbudsportalen sammenholdt med evidensbaseret praksis og forskningsbaseret viden om virksomme tilbud og metoder på rusmiddelområdet. Helsingør Kommunes samarbejdserfaringer med behandlingstilbuddene ligger også til grund for vurderingen.

I forbindelse med døgnbehandling på et godkendt tilbud skal du ikke betale for selve behandlingen. Du skal dog selv betale for opholdet. Egenbetalingen for opholdet udregnes på baggrund af dit indkomstgrundlag. Hvis du, under døgnbehandlingen, fortsat har økonomiske forpligtigelser til husleje, vil du ikke blive opkrævet egenbetaling for ophold, men kun for kost, vask, mv.

Læs om døgnbehandling på Helsingør Rusmiddelcenters hjemmeside