Fysioterapi for børn og unge

Hvem kan få fysioterapi?

Hvem kan få fysioterapi?

Børn der har et handicap eller et særligt behov for støtte kan tilbydes fysioterapi.

Sundhedsplejersken, egen læge eller barnets institution kan henvise til børnefysioterapeuterne.

Fysioterapeuterne vurderer hver enkelt henvisning i forhold til hvilken indsats, der kan tilbydes.

Alle børn mellem 0-18 år kan henvises til fysioterapeut.

Børnefysioterapi er en del af Sundhedstjenesten, som omfatter sundhedsplejersker og børnefysioterapeuter.

Læs mere om sundhedsplejerskerne

Konsultation

Konsultation henvender sig til børn med lettere motoriske vanskeligheder. Undersøgelsen sker i undersøgelsesrum og rådgivning gives umiddelbart herefter.

Råd og vejledning

Råd og vejledning kan gives til børn med lettere fysiske problemstillinger. Der er her mulighed for vurdering af barnets motoriske vanskeligheder over tid.

Råd og vejledning retter sig til de primære personer omkring barnet. Det vil sige forældre, fagpersoner med mere.

Udredning af børn med vidtgående vanskeligheder

Børnefysioterapeuterne arbejder tæt sammen med andre fagpersoner som sundhedsplejersker, psykologer, talepædagoger, støttepædagoger, pædagoger, lærere m.m.

Børnene kan følges over en tidsperiode og efter indsats i hjemmet, skolen og andet er der mulighed for en revurdering.

 

Behandling af børn med handicap

Der tilbydes individuelle træningsforløb, hvor vi tilstræber at lave intensive forløb, da dette giver børnene pauser til at bruge energi til andre ting i deres hverdag fx at indgå i sociale arrangementer i deres dag- eller fritidstilbud.

Der gives rådgivning og vejledning på det motoriske område til forældre og andre fagpersoner omkring barnet, så vi alle understøtter de ressourcer barnet har.

Børnefysioterapeuten deltager i tværfaglige statusmøder i dagtilbud eller skole og har mulighed for at deltage ved kontrol på hospitalet.

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus