Sundhedsplejerskernes tilbud i skolen

Sundhedsplejersken på skolen følger dit barns sundhed og trivsel gennem skoleforløbet. Vi samarbejder med jer forældre og skolen om det enkelte barn og om generelle sundhedsfremmende aktiviteter.

Formålet med skolesundhedsplejen er at fremme sundhed og tidligt at opspore tegn på sygdom eller mistrivsel.

Kontakt til Sundhedsplejersken

Hvis du eller dit barn har brug for at tale med sundhedsplejersken, er I velkommen til at kontakte sundhedsplejersken på mobil eller mail. Kontaktoplysninger finder du på skolens hjemmeside.

Sundhedsplejerskens tilbud i skoleåret 2020/2021

Vi ser eleverne i følgende klasser:

0.klasse: Indskolingsundersøgelse sammen med forældre. Helbredsskema udfyldes af forældrene inden undersøgelsen.

1.klasse: Børnene måles og vejes og evt. opfølgning på indskolingsundersøgelsen.

5. klasse: Individuel sundhedssamtale, samt højde og vægt.
Før samtalen udfylder eleven et elektronisk spørgeskema i programmet Boernungeliv.dk. Spørgeskemaet handler om elevens sundhed og trivsel. Samtalen tager udgangspunkt i elevens svar. Sundhedsplejersken tilbyder også en sundhedspædagogisk aktivitet med klassen. Der vil være fokus på emner om puberteten.

8.klasse: Udskolingsundersøgelse og samtale. Højde og vægt, høreprøve og synsprøve.

Før samtalen udfylder eleven et elektronisk spørgeskema i programmet Boernungeliv.dk. Spørgeskemaet handler om elevens sundhed og trivsel. Sundhedssamtalen tager udgangspunkt i elevens svar. Derud over tilbyder sundhedsplejersken også en sundhedspædagogisk aktivitet med klassen. Der vil her være fokus på ”Seksuel sundhed”.

Ekstra undersøgelser og samtaler hos sundhedsplejersken

Hvis sundhedsplejersken vurderer, at der er brug for ekstra undersøgelser eller samtaler, vil I som forældre altid blive kontaktet inden.

Tværfagligt forum

Sundhedsplejersken er en del af Tværfagligt Forum (TF) på skolen. Hvis drøftelsen på TF giver anledning til yderligere samtale med, eller undersøgelse af barnet, bliver I som forældre.

 

Sundhedsplejerskens journal

Du kan læse med i dit barns journal på www.sundhedsvejen.dk hvor du kan logge på med dit NemID.

Samtykke

Når dit barn starter i skolen, bliver I som forældre bedt om at give samtykke til sundhedsplejerskens almene tilbud. Samtykket gælder for hele skoleforløbet. I kan altid tilbagekalde samtykket ved at give besked til  sundhedsplejersken.

Den kommunale Sundhedstjeneste

Birkedalsvej 27

3000 Helsingør

Tlf.: 49 28 23 00

E-mail: sundhedstjenesten@helsingor.dk