Skolebørn

Læse om undersøgelses indkald af skolebørn, som indkaldes individuelt efter behov, med opfølgning af forebyggende arbejde.

Tandplejen fortsætter på samme klinik som hidtil, hvis ikke andet er aftalt.

Børnene indkaldes individuelt efter behov. Korte intervaller, hvis behovet er stort. Lange intervaller, hvis behovet skønnes at være meget lille.

Forebyggende arbejde:

 • Tandbørstning instruktion.
 • Kostvejledning.
 • Afpudsning.
 • Pensling med fluorpræparater.
 • Lakforsegling af dybe furer i de blivende kindtænder.

Ved de almindelige undersøgelser følger tandlægen udviklingen af tænder, kæber og bidforhold og vurderer, om der er behov for at henvise til specialtandlægen.

Forældre til 7-15 årige kan frit vælge mellem:

 • Gratis tandpleje på én af Helsingør Kommunes tandklinikker. Vælger I tandpleje her i den kommunale tandpleje i Helsingør, vil tandplejen være gratis for jer. Barnet vil blive indkaldt på den klinik, I vælger.
 • Tandpleje i en anden kommune, hvis de har kapacitet til at tilbyde behandling. Vælger I en anden kommunes tandpleje, bliver barnet fremover indkaldt til den klinik I har valgt. NB I skal selv forud fra valget, indhente tilsagn om, at den valgte kommune har kapacitet til at barnet fremover kan gå hos dem.
  Hvis tandplejen er dyrere i den valgte kommune end i Helsingør, skal I selv betale forskellen.
 • Tandpleje hos en praktiserende tandlæge, hvor tandregulering ligeledes skal foregå hos praktiserende tandlæge. Vælger I tandpleje hos praktiserende tandlæge, giver kommunen tilskud på 65% til 0-15 årige af udgifter til forebyggende og behandlende tandpleje i henhold til Børne og Ungdomstandpleje overenskomsten. Tilskud til ydelser der ikke er omfattet af ovennævnte overenskomst kræver forudgående godkendelse af kommunen før igangsættelse af behandlingen.
  Evt. tilskud til tandregulering ydes kun i forhold til de udgifter, der ville være forbundet med behandling af tandstillingsfejlen på kommunens tandreguleringsklinik (lønninger, materialer etc.).
  Valget gælder det samlede tandplejetilbud. Dvs. at visitation for tandstillingsfejl, evt. behandling og kontrol efter tandreguleringsbehandling også skal foregå hos praktiserende specialtandlæge. Evt. igangværende behandling afbrydes, og aftalte tider aflyses.
  Hvis I ønsker en anden eller dyrere behandling, end den kommunen kan godkende, kan I kun få tilskud, jf. ovenstående, til den behandling, kommunen har godkendt. Resten er egenbetaling.
  Dvs. hvis I fx ønsker hyppigere undersøgelser en det af byrådets fastsatte interval, så er ekstra undersøgelser med 100% egenbetaling.

 

Hvis I vælger at benytte en af de valgmuligheder, der er nævnt under punkt 2 og 3, har byrådet vedtaget, at man ikke kan skifte igen, før der er gået et år efter det sidste behandlerskift.

Priseksempel

 • Udgift til tandregulering hos praktiserende specialtandlæge: 43.000 kr.
 • Udgift tandregulering i den kommunale tandpleje 18.000 kr.
 • Kommunalt tilskud til tandregulering: 65% af 18.000 kr. = 11.700 kr.
  Egenbetaling: 43.000 kr. minus 11.700,-kr. = 31.300,-kr.
Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Center for Børn, Unge og Familier

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 23 00
E-mail: buf@helsingor.dk

Generel råd- og vejledning om børn og unge: Tlf.: 25 31 33 93.

Rådgivning om børn og unge med en funktionsnedsættelse: Tlf.:25 31 33 94.