Småbørn 0-6 år

Hos førstegangsfødende - eller ved særlige behov -  indkalder vi dit barn, når barnet er omkring 9-11 måneder til sit første besøg i Tandplejen. Vi skal tale om:

  • Tandfrembrud.
  • Hvordan undgår man at få huller i tænderne.
  • Tandbørstning.
  • Amning.
  • Sutteflaske. 
  • Kost.

Derudover indkalder vi alle børn til undersøgelse, når de er cirka 2 ½ år.

Forældre til 0-6 årige kan frit vælge mellem:

  • Gratis tandpleje på én af Helsingør Kommunes tandklinikker. Vælger I tandpleje i den kommunale tandpleje i Helsingør, vil tandplejen være gratis for jer. Barnet vil blive indkaldt på den klinik, I vælger.
  • Tandpleje i en anden kommune, hvis de har kapacitet til at tilbyde behandling. Vælger I en anden kommunes tandpleje, bliver barnet fremover indkaldt til den klinik, I har valgt. NB I skal selv forud fra valget, indhente tilsagn om, at den valgte kommune har kapacitet til at barnet fremover kan gå hos dem. Hvis tandplejen er dyrere i den valgte kommune end i Helsingør, skal I selv betale forskellen.
  • Tandpleje hos en praktiserende tandlæge, hvor tandregulering ligeledes skal foregå hos praktiserende tandlæge. Vælger I tandpleje hos praktiserende tandlæge, giver kommunen tilskud på 65% til 0-15 årige af udgifter til forebyggende og behandlende tandpleje i henhold til Børne og Ungdomstandpleje overenskomsten. Tilskud til ydelser der ikke er omfattet af ovennævnte overenskomst kræver forudgående godkendelse af kommunen før igangsættelse af behandlingen.

Valget gælder det samlede tandplejetilbud (undersøgelser og behandling). Uanset hvem I vælger som tandlæge, vil I få tandplejetilbud i henhold til loven om Børne- og Ungdomstandpleje. Hvis I vælger at benytte tandpleje i anden kommune eller privat praksis, har byrådet vedtaget, at man ikke kan skifte igen, før der er gået 1 år efter det sidste behandlerskift.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer