Forebyggelse af fald

Hvis du har faldtendens, har været indlagt på grund af fald, og har behov for genoptræning for at kunne fungere i hverdagen, kan du få hjælp til træning

Du kan visiteres til faldforebyggelse to gange ugentligt i en tidsbegrænset periode.

Sådan søger du

Du selv, din familie, din læge eller hospitalet kan kontakte Forebyggelse og Visitation med henblik på visitation til faldforebyggelse.

Klagemulighed

Du kan klage over afgørelsen ved at kontakte Forebyggelse og Visitation senest fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Forebyggelse og Visitation vil efter en revurdering sende klagen til Det Sociale Nævn, hvis du ikke får medhold.Forebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39
E-mail: visitatorer@helsingor.dk


Telefontid

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.30-15.00
Onsdag og fredag kl. 09.30-12.00