Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter

Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter har forskellige tilbud til dig som fx har været udsat for en ulykke eller et sygdomsforløb.

Helsingør Kommune har borgere til genoptræning på tidsbestemt ophold, og derudover en stor gruppe borgere, der kommer til ambulant genoptræning.

Desuden arbejder Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter med forløbsprogrammer for borgere med KOL, diabetes og hjerteproblemer, samt borgere med cancer, og skal i gang med borgere med lænde-ryg problemer.

Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter

 Helsingør Rehabilitering og Træningscenter

Nørrevej 95
3070 Snekkersten
Tlf.: 49 28 13 50
Ved træningsafbud benyt tlf.: 49 28 13 88
Kontakt køkken og cafe på tlf.: 49 28 13 91
E-mail: poppelgaarden@helsingor.dk