Hjælpemidler

Har du en varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretninger.