Kropsbårne hjælpemidler

Har du en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge om kropsbårne  hjælpemidler.

Du kan få bevilget kropsbårne hjælpemidler, hvis hjælpemidler i væsentlig grad:

 • Kan afhjælpe varige følger af din nedsatte funktionsevne.
 • Kan lette din daglig i dit hjem.
 • Er nødvendigt i dit arbejdsliv.

Søg hjælpemidler for borgere

Søg om kropsbårne hjælpemidler (For borgere og tredjepart)

Du skal altid have en bevilling, før du bestiller eller køber hjælpemidlet. Helsingør Kommune afregner direkte med leverandørerne.

Læs også Servicestandarder for kropsbårne hjælpemidler.

Luk alle
Åben alle
 • Kropsbårne hjælpemidler er en betegnelse for hjælpemidler, der bæres på kroppen eller bruges i relation til kroppen.
 • Kropsbårne hjælpemidler er personlige og skal ikke afleveres tilbage, hvis du ikke længere har brug for dem.
 • For nogle kropsbårne hjælpemidler er der egenbetaling.
 • Arm- og benproteser.
 • Indlæg eller ortopædisk fortøj.
 • Stomihjælpemidler.
 • Inkontinenshjælpemidler.
 • Diabeteshjælpemidler.
 • Kompressionshjælpemidler.
 • Brystproteser.

Forebyggelse og Visitation

Birkedalsvej 35A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39 

Borgere: Send Digital Post til Forebyggelse og Visitation
Virksomheder: Send Digital Post til Forebyggelse og Visitation

Telefontid
Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og 
13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00