Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter

Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter har forskellige tilbud til dig, som fx har været udsat for en ulykke eller et sygdomsforløb.

Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter har borgere til genoptræning på tidsbestemte ophold og borgere, der kommer til ambulant genoptræning.

Desuden arbejder Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter med forebyggende indsatser for borgere med kronisk sygdom. Du kan få en afklarende samtale: "Din Sundhed - din samtale". Gennem samtalen finder I frem til dine muligheder for bedst at forebygge udvikling i din kroniske sygdom.

Hjemmeside for Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter

Helsingør Rehabilitering og Træningscenter

Nørrevej 95
3070 Snekkersten
Tlf.: 49 28 13 50
Ved træningsafbud: 49 28 13 88
Køkken og cafe: 49 28 13 91