Tilbud til spæd- og småbørn

Sundhedsplejen er en del af Sundhedstjenesten, som omfatter sundhedsplejersker og børnefysioterapeuter.

Når dit barn begynder i skolen, møder du Sundhedsplejen igen.

Luk alle
Åben alle

Hvem kan få besøg af sundhedsplejersken under graviditeten?

Nogle gange er graviditeten ikke kun en lykkelig tid. Det kan der være mange årsager til – både egne personlige vanskeligheder eller ydre omstændigheder.

 • Oplever du dig alene i graviditeten og savner støtte fra familie eller venner?
 • Har du tidligere været eller, er du aktuelt ramt af depression eller anden psykisk lidelse?
 • Er der omstændigheder eller forhold i dit liv, der gør dig – eller evt. andre – bekymret for enten dig eller dit kommende barn? 

Du lærer din sundhedsplejerske at kende før fødslen. Sammen får I mulighed for at finde ud af, hvad der skal til for, at du og jeres barn kan få den bedst mulige start på jeres nye liv sammen.

 

 

Når du har født og er kommet hjem, kontakter din sundhedsplejerske dig indenfor få dage og tilbyder at besøge dig.

Hvis du kommer hjem fra sygehuset inden for tre døgn, tilbyder sundhedsplejersken dig et barselsbesøg på 4. eller 5. døgn efter fødslen. Du bliver ringet op af sundhedsplejersken.

I besøget vil sundhedsplejersken have fokus på:

 • Om dit nyfødte barn får nok at spise.
 • Er amningen kommet godt i gang.
 • Undersøgelse af dit barn med særlig opmærksomhed på om dit barn er ved at udvikle gulsot.
 • Hvordan har du det som mor efter at have født.

Besøg i hjemmet i dit barns 1. leveår

Du tilbydes disse besøg:

 • 1. besøg – ca. 7 dage efter barselsbesøget.
 • 3-4 ugers besøg.
 • 2 måneders besøg (besøg til dig som mor med opmærksomhed på dit psykiske velbefindende).
 • 4 måneders besøg (førstegangsforældre).
 • mellem 4-6 måneders besøg (flergangsforældre).
 • 6 måneders besøg (førstegangsforældre).
 • mellem 8-10 måneders besøg.

Sundhedsplejerskens opgave er:

 • At vejlede og støtte jer i forhold til jeres nye familiesituation.
 • At vejlede og støtte jer i forhold til jeres barns vækst, trivsel og udvikling.
 • At understøtte kontakten og tilknytningen mellem jer og jeres barn.

Hvis du ønsker det, kan du blive tilbudt en mødregruppe, når du har født.

En mødregruppe vil almindeligvis bestå af 6-8 nybagte mødre fra lokalområdet. Du kan kontakte din egen sundhedsplejerske, hvis du vil tilknyttes en mødregruppe. 

Der er også mulighed for at blive tilmeldt en gruppe allerede i graviditeten. Så skal du/I tilmelde jer en Forældregruppe. 

Legestuen er for alle fædre til småbørn, som har lyst til at mødes med andre fædre og deres småbørn.

I Legestuen er der forskelligt motorisk og rytmisk legetøj. Der er kaffe på kanden og mulighed for at få en god snak. Du kan sætte barnevognen i gården. Hvis baby sover, så kom op og hyg med de andre fædre, indtil baby vågner.

Legestuen er primært for børn på 0-3 år, men søskende op til 5 år kan komme med.

Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding.

Se mere i facebookgruppen: Fars Legestue Helsingør

Tid og sted:

Fars Legestue holder pause og åbner igen august 2022.

Legestuen vil have åbent hver tirsdag kl. 12-15.

Sundhedsplejen kommer på besøg i lige uger kl. 13-14.

Der er lukket i skolernes ferier.

Adresse:
Børnenes Hus
Fiolgade 17E
3000 Helsingør

Er du ramt af tristhed uden helt at forstå hvorfor?

En fødselsdepression er en følelsesmæssig tilstand, hvor du - enten mens du er gravid/din kæreste er gravid eller i tiden efter fødslen – bliver trist på en måde, der bliver en belastning i jeres tilværelse.

Du kan blive ramt både som mor og far. Mødrene rammes hyppigst og op til 10-14 procent af nybagte mødre reagerer med en fødselsdepression og ca. 7-10 procent af fædrene rammes. Samtaler og åbenhed omkring dit psykiske velbefindende kan forebygge at en evt. fødselsdepression udvikler sig. Så del gerne dine tanker med din partner, nærmeste familie eller gode venner.

Sundhedsplejersken kan også hjælpe dig

Der er generelt ikke nok viden om, hvordan det kan føles at blive ramt af en fødselsdepression – og slet ikke, at fædre også rammes.

For tidligst muligt at finde de mødre og fædre, der kan have behov for støtte eller behandling, tilbyder din sundhedsplejerske screening af både mor og far for fødselsdepression ca. 2 måneder efter dit barns fødsel. Screeningen foregår ved, at I begge får udleveret et ens spørgeskema, som I besvarer hver for sig. Efterfølgende drøfter I i fællesskab og sammen med sundhedsplejersken svarene.

Ofte vil denne samtale være nok, men i nogle tilfælde vil sundhedsplejersken tilbyde ekstra besøg eller anbefale, at du også kontakter din egen læge.

Mødre kan desuden blive tilbudt at deltage i en samtalegruppe for kvinder med fødselsdepressioner.

Formålet med at deltage er, at du får mulighed for:

 • at dele bekymringer og overvejelser med andre kvinder i lignende situationer.
 • at tale om både de gode og svære ting, der knytter sig til den nye tilværelse med et spædbarn.
 • at få hjælp til at finde nye måder at håndtere evt. vanskeligheder på.

Der deltager max. seks mødre i gruppen. Gruppen ledes af en sundhedsplejerske og en psykolog. Gruppen mødes i alt syv gange af to timers varighed.

Udvidet sundhedspleje tilbydes ved behov. Det betyder bl.a. at familien tilbydes hyppigere besøg af en sundhedsplejerske.

Besøg af sundhedsplejerske er et tilbud til alle familier med nyfødte børn.

Vi ved, at en tidlig intensiv støtte og rådgivning fra Sundhedstjenesten kan give forældre og barn en bedre og mere tryg start sammen. Sundhedstjenesten samarbejder efter behov med andre faggrupper (fx familierådgiver, læge, psykolog). Tilbuddet gives til gravide og nybagte forældre, hvor der kan være:

 • En usikkerhed og bekymring for barnets udvikling.
 • En oplevelse af, at det ikke er så nemt at blive forældre.
 • Psykiske vanskeligheder.
 • Manglende støttende netværk.

Jordemoder, praktiserende læge eller socialrådgiver kan efter aftale med dig/jer henvise til tilbuddet. Du vil derefter hurtigst muligt blive kontaktet af en sundhedsplejerske og sammen vil I finde ud af, om det er et relevant tilbud for dig/jer.

For tidligt fødte børn gives et udvidet tilbud fra sundhedsplejersken og fysioterapeuten.

Vi har et specialteam, bestående af to sundhedsplejersker og en fysioterapeut, som har en særlig viden og erfaring med for tidligt fødte børn.

Vi tilbyder:

 • Besøg af sundhedsplejersker og fysioterapeut der har særlig viden- og erfaring med for tidligt fødte børn.
 • Besøg af sundhedsplejersken på hospitalet.
 • Ekstra besøg, særligt i starten og ud fra det behov, som derefter viser sig.
 • Besøg af fysioterapeuten ved fire måneder korrigeret alder og et fælles besøg med sundhedsplejersken ved otte måneder korrigeret alderen.
 • At vejlede jer som forældre, personalet i daginstitutioner og skoler ved overgange i jeres barns liv. Det vil sige, at I får den bedste start i de nye rammer når jeres barn skal starte i vuggestue/dagpleje, fra vuggestue til børnehave og igen ved overgangen til skole/SFO. Når disse perioder nærmer sig, vil behovet blive drøftet.

Alle familier med småbørn er velkomne til en fælles snak om børn og individuel rådgivning af en sundhedsplejerske.

HUSK at du og dit barn skal være raske, når I kommer og husk at have en stofble med, hvis du skal have dit barn vejet.

Tid: Tirsdage kl. 10-12. Adresse: Kulturværftet, Allégade 2, Helsingør.

Rådgivningstelefon for forældre og fagfolk dagligt fra kl. 8-9. Tlf. 49 28 45 10.

Sundhedstjenesten

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 29 70

Borger: Send Digital Post til Sundhedstjenesten