Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et tilbud for borgere med nedsat førlighed, fysisk eller psykisk handicap, som ikke kan anvende det almindeligt tilgængelige tandpleje.

Du kan søge om omsorgstandpleje ved at kontakte: 

  • Bor du på plejehjem, så kontakt afdelingslederen på dit plejehjem.
  • Bor du hjemme, så kontakt Hjemmeplejen på tlf.  49 28 22 02.
  • Din egen praktiserende tandlæge kan henvise dig til Omsorgstandplejen

Deltagelse i Omsorgstandplejen koster 570 kr. om året i 2023. Taksten reguleres hvert år.

Luk alle
Åben alle

Omsorgstandpleje er et tilbud fra Helsingør Kommune til de borgere, som ikke eller kun vanskeligt kan benytte den almindelige tandpleje hos praktiserende tandlæger med handicapvenlig adgang. 

Har du nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, er du måske berettiget til tilbuddet.

  • Regelmæssig undersøgelse af tænder/proteser og nødvendig behandling af tilstande, som kan give smerter eller gener.
  • Forebyggelse af huller i tænder og andre lidelser i munden.
  • Undervisning og vejledning af plejepersonalet i varetagelse af daglig mundhygiejne.

Tandbehandlingen foregår i et stille og roligt tempo. 

Ved første tandlægebesøg undersøger vi din mund, tænder og proteser. Derefter planlægger vi sammen det videre forløb for din tandbehandling og mundpleje. 

Vi sørger for at tilrettelægge al forebyggelse og behandling i samråd med dig og eventuelt også dine pårørende og plejepersonale.

Bor du på plejehjem, vil der regelmæssigt være en tandlæge. På alle plejehjem har vi små tandklinikker, hvor de mest almindelige behandlinger kan udføres.

Bor du hjemme, får du besøg af Tandplejen, hvor vi kan vurdere, hvilken behandling, du har brug for. Det er meget begrænset, hvad der forsvarligt kan udføres af tandplejen i private hjem.

Hvis der er behov for tandrensning, røntgenundersøgelse, tandfyldninger, korrektion af proteser, vil dette foregå på en af kommunens almindelige tandklinikker.

Transport til tandklinikken er ikke en del af omsorgstandplejens tilbud.

Du skal selv evt. i samarbejde med pårørende/plejepersonale arrangere og afholde udgiften til transporten.

Mange anvender flextrafik eller taxa evt. med hjælp fra en pårørende.

Tandplejen for børn og unge

Klinikkernes Call Center

Telefon: 49 28 18 48

Tandreguleringens Call Center

Telefon: 49 28 18 40

Telefontid:
Mandag, onsdag, torsdag, fredag kl. 08.00-15.00
Tirsdag kl. 08.00-17.00