Handicapparkering

Hvis du har en varig funktionsnedsættelse, som nedsætter din gangdistance betydeligt, kan du søge om et handicapparkeringskort.

Parkering for bilister med handicapparkeringskort

Handicapparkeringskortet giver en række lempelser, når man parkerer. På parkeringspladser og på veje med en restriktion på en time eller derudover får bilisten med synligt handicapparkeringskort ubegrænset parkering. Dette gælder i alle båse.

Handicapkortet ikke giver ret til at parkere, hvor der er standsningsforbud.

Bekendtgørelse for parkeringskort

Har du et handicapparkeringskort, og ønsker du en handicapvognplads på offentlig vej i nærheden af din bopæl eller arbejdsplads, kan du søge om tilladelse via Center for By, Land og Vand. 

Ansøgningen bør minimum indeholde oplysninger om:

  • Navn.
  • Adresse.
  • Telefonnummer.
  • Evt. e-mailadresse.
  • Beskrivelse af hvor på offentlig vej pladsen ønskes oprettet.
  • Samt registreringsnummer på køretøjet, hvis pladsen ønskes reserveret til et bestemt køretøj.

Send din ansøgning til blv@helsingor.dk

Centeret behandler hver ansøgning sammen med Nordsjællands Politi og vurderer, om behovet er til stede, samt om de trafikale forhold på stedet tillader, at der etableres en plads.

Udgifter til oprettelsen kan ikke betales af Helsingør Kommune.

Hvis arealet, hvor man ønsker handicapvognpladsen oprettet på, er privatejet fx inde på et boligselskabs areal, skal man selv – evt. boligselskabet – søge Nordsjællands Politi om tilladelse til oprettelse af handicapvognpladsen (Tavle Evt. E33 +E23 + evt. reg.nr.).

Handicapvognpladser vil blive afmærket som p-plads på asfalten med påmalet handicapsymbol samt skiltet med tilhørende tavle. På offentlig vej skiltes der med E33+E23+ evt. undertavle.

Ved ændret behov skal du give Center for By, Land og Vand besked.

Parkeringsservice

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 20 01
E-mail: parkeringsservice@helsingor.dk