Begrundelse

Reglerne om standsning og parkering findes i Færdselsloven (fremover "FÆL"), i vejafmærkningsbekendtgørelsen (fremover "vejbkg.") og i bekendtgørelse om parkeringsskiver (fremover "p-skivebkg."), love, regler og bekendtgørelser.Parkeringsservice

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 20 01
E-mail: parkeringsservice@helsingor.dk